De reactie van PRaag (Patrik Roelandt Actiegroep) kan u hier lezen. PRaag, werd opgericht door de dochter en de vrienden van de op 1 december 2015 vermoorde Izegemse huisarts Patrik Roelandt. De initiatiefnemers willen het thema veiligheid hoog op de politieke agenda houden.

Coherent plan

De Franstalige huisartsenvereniging GBO herinnerde aan de vergaderingen kort na de dood van Patrik Roelandt. Daarbij waren de Orde der artsen, artsensyndicaten, overheid en politie betrokken. Er moet nu snel werk gemaakt worden van redelijkerwijze toepasbare veiligheidsmaatregelen, vindt de GBO. Met respect voor het vertrouwelijke karakter van het huisartsenberoep.

Van zijn kant benadrukte de Bvas al jaren te ijveren voor meer veiligheid. Het syndicaat betreurt dat het ook al jaren 'van het kastje naar de muur' wordt gestuurd. Dat houdt verband met onze ingewikkelde staatsstructuur maar ook met het gebrek aan politieke belangstelling. Het syndicaat van voorzitter Marc Moens is van oordeel dat federale, gemeenschaps- en lokale overheden samen tot een coherent plan moeten komen om zorgverstrekkers -in het bijzonder huisartsen- beter te beschermen.

Zwarte lijst

Concreter was de nationale raad van de Orde van de artsen. Bij monde van voorzitter Benoît Dejemeppe in Le Soir pleit de Orde voor het opstellen van een zwarte lijst met gewelddadige patiënten. Ondertussen primeert voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen een gedeeld beroepsgeheim tussen artsen en politiediensten. Dat geeft huisartsen toegang tot informatie over onbekende patiënten. In ruil daarvoor zou de politie in noodsituaties dan medische informatie ontvangen over agressievelingen.

Huisartsenvereniging Domus Medica toont zich alvast kritisch over het idee van een 'zwarte lijst'. Concreet vreest Domus Medica voor een aanslepende discussie over privacy, criteria en het beheer ervan. Allicht is die vrees terecht, jaren geleden al werd het idee afgeketst door de overheid. Domus Medica pleit eerder voor 'snelle maatregelen' zoals een uitbreiding van het systeem waarbij een huisarts in een wachtpost beroep kan doen op een chauffeur, de mogelijkheid om politie op te vorderen en IT-ondersteuning (een alarm-app)

Veiligheidsapp

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed eveneens zijn duit in het zakje. Hij liet weten zowel de 'zwarte lijst' als het 'gedeelde beroepsgeheim' te onderzoeken. Daarover, zo zei hij, had hij al met de artsen en met zijn collega's op Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gesproken. "Het delen van beroepsgeheimen is een zeer delicate materie die we bij wet moeten regelen, maar het principe ben ik uiteraard genegen. Wanneer politie en artsen elkaar wederzijds kunnen helpen, kan veel leed worden voorkomen," aldus Geens op de VRT.

Tot slot deelde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mee dat een testpubliek in het najaar een nieuwe app gaat uitproberen. Daarmee kunnen burgers rechtstreeks met de noodcentrales communiceren en Jambon nodigt artsen "warm uit" om aan de testfase deel te nemen.

De reactie van PRaag (Patrik Roelandt Actiegroep) kan u hier lezen. PRaag, werd opgericht door de dochter en de vrienden van de op 1 december 2015 vermoorde Izegemse huisarts Patrik Roelandt. De initiatiefnemers willen het thema veiligheid hoog op de politieke agenda houden.De Franstalige huisartsenvereniging GBO herinnerde aan de vergaderingen kort na de dood van Patrik Roelandt. Daarbij waren de Orde der artsen, artsensyndicaten, overheid en politie betrokken. Er moet nu snel werk gemaakt worden van redelijkerwijze toepasbare veiligheidsmaatregelen, vindt de GBO. Met respect voor het vertrouwelijke karakter van het huisartsenberoep.Van zijn kant benadrukte de Bvas al jaren te ijveren voor meer veiligheid. Het syndicaat betreurt dat het ook al jaren 'van het kastje naar de muur' wordt gestuurd. Dat houdt verband met onze ingewikkelde staatsstructuur maar ook met het gebrek aan politieke belangstelling. Het syndicaat van voorzitter Marc Moens is van oordeel dat federale, gemeenschaps- en lokale overheden samen tot een coherent plan moeten komen om zorgverstrekkers -in het bijzonder huisartsen- beter te beschermen.Concreter was de nationale raad van de Orde van de artsen. Bij monde van voorzitter Benoît Dejemeppe in Le Soir pleit de Orde voor het opstellen van een zwarte lijst met gewelddadige patiënten. Ondertussen primeert voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen een gedeeld beroepsgeheim tussen artsen en politiediensten. Dat geeft huisartsen toegang tot informatie over onbekende patiënten. In ruil daarvoor zou de politie in noodsituaties dan medische informatie ontvangen over agressievelingen.Huisartsenvereniging Domus Medica toont zich alvast kritisch over het idee van een 'zwarte lijst'. Concreet vreest Domus Medica voor een aanslepende discussie over privacy, criteria en het beheer ervan. Allicht is die vrees terecht, jaren geleden al werd het idee afgeketst door de overheid. Domus Medica pleit eerder voor 'snelle maatregelen' zoals een uitbreiding van het systeem waarbij een huisarts in een wachtpost beroep kan doen op een chauffeur, de mogelijkheid om politie op te vorderen en IT-ondersteuning (een alarm-app)Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) deed eveneens zijn duit in het zakje. Hij liet weten zowel de 'zwarte lijst' als het 'gedeelde beroepsgeheim' te onderzoeken. Daarover, zo zei hij, had hij al met de artsen en met zijn collega's op Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gesproken. "Het delen van beroepsgeheimen is een zeer delicate materie die we bij wet moeten regelen, maar het principe ben ik uiteraard genegen. Wanneer politie en artsen elkaar wederzijds kunnen helpen, kan veel leed worden voorkomen," aldus Geens op de VRT.Tot slot deelde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mee dat een testpubliek in het najaar een nieuwe app gaat uitproberen. Daarmee kunnen burgers rechtstreeks met de noodcentrales communiceren en Jambon nodigt artsen "warm uit" om aan de testfase deel te nemen.