...

De drie Franstalige huisartsenverenigingen zetten dus bij voorbaat de nodige druk. Voor 2023 mogen er volgens de Groupement Belge des Omnipracticiens (GBO) 607 studenten na hun zes jarige medische basisopleiding aan een specialisatie beginnen, huisartsgeneeskunde of een andere discipline.In 2017 suggereerde de federale planningscommissie om in 2023 266 plaatsen (43,82%) voor te behouden aan huisartsen. Maar zoals bekend studeren er in Franstalig België veel meer artsen met een basisdiploma geneeskunde af dan eigenlijk wettelijk toegelaten is.Als dit overtal ten opzichte van het quotum wordt meegenomen dan gaat het, zo berekende de GBO, over 742 mensen met een basisdiploma. Maar ook dan vraagt de Franstalige huisartsenvereniging, ondersteund door het 'Collège de médecine générale' om een 50/50-verdeelsleutel te hanteren. Dat komt neer op 371 toekomstige huisartsen. GBO en het 'Collège' krijgen de steun van de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), de Franstalige wetenschappelijke huisartsenvereniging. De SSMG is ongerust over de voorstellen die momenteel in de Franstalige planningscommissie circuleren.De wetenschappelijke vereniging wijst erop dat "de eerste lijn een quotum van 50% vraagt." Dat percentage is in overeenstemming met de behoeften. In de praktijk zou er donderdag echter gestemd worden over een quotum lager dan 50%. Volgens de SSMG houdt dat verband met de samenstelling van de planningscommissie. Daarin zijn academici, artsen-specialisten en ziekenhuizen beter vertegenwoordigd dan huisartsen. Die ondervertegenwoordiging heeft onder meer te maken met de moeilijke vergaderuren.De SSMG ontkent de specialistische noden niet maar vindt het 'choquerend" dat men steeds weer meer artsen-specialisten wil opleiden. "Hierdoor stijgen de kosten terwijl de volksgezondheid er niet beter van wordt. Hierover bestaat wetenschappelijke evidentie," aldus de SSMG.De Franstalige huisartsenorganisatie noemt het "onaanvaardbaar dat men enerzijds weigert een hoger percentage huisartsen op te leiden en anderzijds ambulante projecten opstart waarbij ziekenhuispersoneel en artsen-specialisten investeren in thuiszorg."Overigens voorzag de 'New Deal' van minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke op 17 juni in een federaal quotum van 868 huisartsen op 1.802 gediplomeerden in 2028 -dus bijna 50%.