...

"Het gebeurt steeds vaker dat ziekenhuizen de verslagen gewoon in de ziekenhuishub zetten en dat voor hen de kous dan af is. De arts moet ze daar maar oppikken", zo licht Kartel-voorzitter Reinier Hueting deze demarche toe."We krijgen dikwijls ook een brief van het ziekenhuis met een log-in in voor het intranet van het ziekenhuis, en met de mededeling dat we een verslag kunnen downloaden. Vooral voor de Brusselse artsen is dat leuk - die moeten zo log-ins bij de hand houden voor alle ziekenhuizen van het gewest. Vandaar dat het GBO dit initiatief nam.""Maar we zijn het uiteraard eens met onze Franstalige collega's. Het is niet aan ons om de ziekenhuishubs af te schuimen op zoek naar verslagen over onze patiënten. Ziekenhuizen moeten de verslagen bezorgen aan de gmd-houdend huisarts", aldus dokter Hueting.Het GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens) signaleert tenslotte problemen met de beschikbaarheid van medische beeldvorming via PACSonWEB - al is dat op de Vlaamse hubs beter geregeld, meent Hueting. De brief werd voorgesteld op de Nationale Commissie van vorige week. De Nationale Commissie behandelt ondertussen verschillende kwesties binnen het e-health-landschap. Daar vindt u snel meer over op deze website.