Is het niet hoog tijd dat Waalse huisartsen het coronavaccin mogen toedienen in hun kabinet? Hun Brusselse collega's mogen dit al sinds begin juli.

Verschillende argumenten rechtvaardigen de vaccinatie bij de huisarts. Het laat toe om die mensen te bereiken die zich nog niet naar het vaccinatiecentrum begeven hebben omdat ze twijfelen, of omdat ze moeilijk tot daar geraken. Op die manier kan ook de vaccinatie vervangen worden die tot op heden in de grote centra gebeurde die geleidelijk aan de deuren sluiten.

Volgens onze informatie, het kabinet van de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale, wordt de mogelijkheid "overwogen" dat Waalse huisartsen in hun praktijk mogen vaccineren. Laten we hopen dat die overpeinzing niet te lang duurt. Het GBO vroeg de minister onlangs naar haar intenties.

Is het niet hoog tijd dat Waalse huisartsen het coronavaccin mogen toedienen in hun kabinet?

Het syndicaat van Franstalige huisartsen vroeg, weldoordacht, aan het Riziv om ook een "juiste vergoeding" te voorzien voor huisartsen die in hun praktijk vaccineren. Volgens het GBO, komt een correct honorarium overeen met het bedrag van een consultatie bij de huisarts, plus de dekking van bijkomende administratieve en logistieke kosten die gepaard gaan met vaccinatie in het kabinet (het vaccin gaan halen en opslaan, een planning opstellen voor vaccins om het aantal dosissen optimaal te benutten, het encoderen in Vaccinnet, enz.).

Wellicht dient men ook rekening te houden met de tijd die huisartsen zullen spenderen aan het geruststellen van mensen die twijfelen en die nog geen eerste vaccindosis gekregen hebben.

Is het niet hoog tijd dat Waalse huisartsen het coronavaccin mogen toedienen in hun kabinet? Hun Brusselse collega's mogen dit al sinds begin juli. Verschillende argumenten rechtvaardigen de vaccinatie bij de huisarts. Het laat toe om die mensen te bereiken die zich nog niet naar het vaccinatiecentrum begeven hebben omdat ze twijfelen, of omdat ze moeilijk tot daar geraken. Op die manier kan ook de vaccinatie vervangen worden die tot op heden in de grote centra gebeurde die geleidelijk aan de deuren sluiten.Volgens onze informatie, het kabinet van de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale, wordt de mogelijkheid "overwogen" dat Waalse huisartsen in hun praktijk mogen vaccineren. Laten we hopen dat die overpeinzing niet te lang duurt. Het GBO vroeg de minister onlangs naar haar intenties.Het syndicaat van Franstalige huisartsen vroeg, weldoordacht, aan het Riziv om ook een "juiste vergoeding" te voorzien voor huisartsen die in hun praktijk vaccineren. Volgens het GBO, komt een correct honorarium overeen met het bedrag van een consultatie bij de huisarts, plus de dekking van bijkomende administratieve en logistieke kosten die gepaard gaan met vaccinatie in het kabinet (het vaccin gaan halen en opslaan, een planning opstellen voor vaccins om het aantal dosissen optimaal te benutten, het encoderen in Vaccinnet, enz.).Wellicht dient men ook rekening te houden met de tijd die huisartsen zullen spenderen aan het geruststellen van mensen die twijfelen en die nog geen eerste vaccindosis gekregen hebben.