Alles over Europese Commissie

De Europese Commissie heeft recent een vergunning verleend voor het allereerste vaccin tegen het Chikungunya-virus, een ziekte die wordt overgedragen door besmette muggen.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten blikt tevreden terug op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en lijst op wat het de afgelopen zes maanden realiseerde. Het FAGG in het kader van het Belgische voorzitterschap meer dan twintig evenementen en vergaderingen om de samenwerking en de dialoog tussen de lidstaten en met de Europese instellingen te bevorderen.

Vorig jaar vernieuwde de Europese Commissie haar aanbevelingen voor kankeropsporing - begin december 2022 keurden de ministers van de lidstaten (de Raad van de EU) het voorstel goed. Wat houden de aanbevelingen in en wat is het belang van een aanbeveling op Europees niveau voor de kankerscreening in de Europese lidstaten?

Het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de uitwisseling van gezondheidsgegevens op EU-niveau. Daardoor worden gezondheidsprofessionals, patiënten en onderzoekers niet meer belemmerd door nationale grenzen.

Volgens het Europees Hof van Justitie is het in strijd met het Europees recht om een universitair ziekenhuis gelijk te stellen met een farmaceutisch bedrijf. Een UZ heeft immers een heldere drievoudige taak, is onderworpen aan strikte ethische normen en is niet betrokken bij het in de handel brengen van geneesmiddelen.

Wat is de responscapaciteit van onze gezondheidszorg in noodsituaties? Een symposium georganiseerd door de Franstalige vleugel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde kwam tot alarmerende bevindingen.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA keurde gisteren een aanbeveling goed om het aangepaste vaccin tegen covid, Comirnaty Omicron XBB.1.5, tot de markt toe te laten. De Europese Commissie bekrachtigde de authorisatie.

De Europese Commissie moet zorgen dat Europa de productie van medicijnen waarvan een kritisch tekort dreigt, opnieuw in eigen handen neemt. Dat schreef minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in een opiniestuk.

De Europese Commissie kondigt een nieuwe Europese regelgeving aan voor farmaceutische productie. Pharma.be steunt de strategie om de concurrentiepositie van Europa - ook van ons land - te versterken. Maar het roept op om het eigendomsrecht niet te af te zwakken.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info