...

Kwam 25 jaar geleden nog de helft van de nieuwe geneesmiddelen uit Europa, tegenwoordig is dat maar voor nog een vijfde het geval. RegelgevingOm deze verontrustende evolutie te stoppen werkt de Europese Commissie een nieuw kader uit dat gericht is op de toekomst. Maar pharma.be dringt er ook op aan dat wat succesvol was in het verleden, behouden blijft.De Europese Commissie werkt aan een nieuw regelgevend kader. Volgens pharma.be kan het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA wel soepeler werken - met een meer expertise gedreven beoordeling van de registratieaanvragen. Er moeten meer versnelde registratieprocedures komen, geeft het aan. Een meer geïntegreerde beoordeling van combinatie-producten (geneesmiddel met een medisch hulpmiddel) - productinformatie moet elektronisch beschikbaar zijn.Innovatie moet er vooral komen voor unmet medical needs. De geneesmiddelenindustrie vraagt om de regelgeving voor weesgeneesmiddelen en pediatrisch onderzoek te updaten.Ten slotte moet de toegang tot innovatieve geneesmiddelen ook in de Europese lidstaten verbeterd worden. In nogal wat landen duurt het nog veel te lang voordat nieuwe geneesmiddelen effectief beschikbaar zijn.Pharma be maakt er zich zorgen over dat de voorstellen van de Europese Commissie bestaande stimulansen gaat verminderen. Het gaat dan met name over het eigendomsrecht dat zou worden aangetast maar dat juist belangrijk is om innovatie aan te moedigen.BelgiëBelgië heeft erg veel belang bij een Europees beleid dat de positie van de farmaceutische industrie moet versterken.Het moet zijn positie als wereldleider in de (bio)farmaceutische sector veilig stellen. De farmaceutische industrie is in ons land nog belangrijker voor het economische weefsel dan in andere Europese landen.Ons land heeft bovendien de ambitie om zich te ontwikkelen toe een 'health and biotech valley'.Volgend jaar wordt België voorzitter van de Raad van Europese Unie. Dat geeft ons land de kans om de schouders te zetten onder een daadkrachtige strategie voor de farmaceutische sector.Maar ons land is zelf niet bepaald een koploper als het erop aan komt nieuwe geneesmiddelen voor zijn inwoners toegankelijk te maken. Maar de helft van de nieuwe geneesmiddelen die het EMA goedkeurt zijn binnen de vijf jaar beschikbaar voor Belgische patiënten.Op dit moment lopen er onderhandelingen tussen de minister van Volksgezondheid en de farmaceutische industrie over een nieuw kader voor de terugbetaling van geneesmiddelen. Een kans om de toegang tot innovatieve middelen te verbeteren.Ook de Europese farmaindustrie wil zich engageren opdat patiënten innovatie niet zouden mislopen. Voor middelen die een marktvergunning krijgen, zouden binnen de twee jaar in alle 27 lidstaten de aanvraagprocedures starten voor de prijsbepaling en de terugbetaling.