Na een follow-up van drie jaar van 3.700 patiënten van de NIPPON-studie bevestigt dr. Nakamura dat een korte behandeling (zes maanden) met twee plaatjesaggregatieremmers (aspirine + ticlopidine) niet minder goed is in termen van trombo-embolische accidenten, overlijden of bloedingen dan een behandeling van 18 maanden bij patiënten bij wie een biologisch afbreekbare stent werd geplaatst wegens stabiel coronairlijden of na een acuut myocardinfarct.

Bij verdere analyse heeft onze Japanse collega echter ook vastgesteld dat een langere toediening van twee plaatjesremmers aan te bevelen is in bepaalde patiëntensubgroepen, meer bepaald diabetespatiënten van 77 jaar of ouder en patiënten van 70 jaar of ouder met een SYNTAX-score > 23,3. De SYNTAX-score bepaalt wat de beste behandeling is bij patiënten met coronairlijden: chirurgie of angioplastiek.

De score kan gaan van 0 tot 84. Chirurgie is geïndiceerd bij patiënten met een hogere score. De conferentie werd voorgezeten door de Ier Ian Maklim Graham. Die concludeerde als volgt: "Het dossier over de duur van een combinatie van twee plaatjesaggregatieremmers is één van de dikste dossiers in de moderne cardiologie en een belangrijk punt van discussie tussen specialisten. De resultaten na drie jaar van de NIPPON-studie zijn interessant gezien de langetermijnfollow-up, maar nopen niet tot een aanpassing van het therapeutische beleid. Het betreft immers een open studie met ticlopidine, een plaatjesaggregatieremmer die weinig of niet meer wordt gebruikt in Europa en de VS. Bovendien is de studie statistisch niet krachtig genoeg gezien het lage aantal geregistreerde accidenten. Zelf ben ik ervan overtuigd dat een korte behandeling met twee plaatjesremmers een zeer realistische optie is bij patiënten met een stabiel coronairlijden zonder belangrijke ischemische of metabole risicofactoren. Dit congres zal misschien nog nieuwe gegevens aanreiken om de situatie wat te ontwarren."

Ref: Nakamura M. Clinical Trials Update 1, ESC 2017, Barcelona, 26/08/2017.

Na een follow-up van drie jaar van 3.700 patiënten van de NIPPON-studie bevestigt dr. Nakamura dat een korte behandeling (zes maanden) met twee plaatjesaggregatieremmers (aspirine + ticlopidine) niet minder goed is in termen van trombo-embolische accidenten, overlijden of bloedingen dan een behandeling van 18 maanden bij patiënten bij wie een biologisch afbreekbare stent werd geplaatst wegens stabiel coronairlijden of na een acuut myocardinfarct. Bij verdere analyse heeft onze Japanse collega echter ook vastgesteld dat een langere toediening van twee plaatjesremmers aan te bevelen is in bepaalde patiëntensubgroepen, meer bepaald diabetespatiënten van 77 jaar of ouder en patiënten van 70 jaar of ouder met een SYNTAX-score > 23,3. De SYNTAX-score bepaalt wat de beste behandeling is bij patiënten met coronairlijden: chirurgie of angioplastiek.De score kan gaan van 0 tot 84. Chirurgie is geïndiceerd bij patiënten met een hogere score. De conferentie werd voorgezeten door de Ier Ian Maklim Graham. Die concludeerde als volgt: "Het dossier over de duur van een combinatie van twee plaatjesaggregatieremmers is één van de dikste dossiers in de moderne cardiologie en een belangrijk punt van discussie tussen specialisten. De resultaten na drie jaar van de NIPPON-studie zijn interessant gezien de langetermijnfollow-up, maar nopen niet tot een aanpassing van het therapeutische beleid. Het betreft immers een open studie met ticlopidine, een plaatjesaggregatieremmer die weinig of niet meer wordt gebruikt in Europa en de VS. Bovendien is de studie statistisch niet krachtig genoeg gezien het lage aantal geregistreerde accidenten. Zelf ben ik ervan overtuigd dat een korte behandeling met twee plaatjesremmers een zeer realistische optie is bij patiënten met een stabiel coronairlijden zonder belangrijke ischemische of metabole risicofactoren. Dit congres zal misschien nog nieuwe gegevens aanreiken om de situatie wat te ontwarren."Ref: Nakamura M. Clinical Trials Update 1, ESC 2017, Barcelona, 26/08/2017.