Alles over Japan

Nu succesvolle casussen behandeld met immunotherapie de media halen, kunnen patiënten onrealistische verwachtingen koesteren. En al is het toxiciteitsprofiel van PD-1/PD-L1-blokkers klein, ernstige nevenwerkingen zijn reëel. Bijvoorbeeld pneumonitis bij patiënten met longkanker én een vooraf bestaande longfibrose.

Is triple therapie, inclusief inhalatiesteroïden, bij symptomatische COPD-patiënten met matige tot ernstige COPD maar zonder voorgeschiedenis van exacerbaties, doeltreffender dan duale therapie?

Japanse vorsers voeren een onderzoek met geïndceerde pluripotente stamcellen (iPS) uit bij patiënten met een ziekte van Parkinson. Sinds 1 augustus hebben ze al bij zeven patiënten met een ziekte van Parkinson miljoenen iPS in de hersenen toegediend (1). Ze doen dat in de hoop dat die cellen neuronen zouden worden die dopamine produceren, wat de voortgang van de ziekte zou kunnen afremmen.

Amerikaanse vorsers hebben een verklaring gevonden voor het verband tussen complicaties tijdens de zwangerschap, het genetische risico en de impact ervan op schizofrenie. En alles wijst in de richting van de placenta. De complicaties zouden de expressie van genen in de placenta induceren die de ontwikkeling van dat complexe, multifactoriële syndroom in de hand zouden kunnen werken.

Er bestaat nog geen heel goede behandeling voor een primair of secundair progressieve multipele sclerose, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen, te oordelen naar klinische studies die op het recente congres van het ECTRIMS werden gepresenteerd. Eén van de geneesmiddelen die in Parijs werden besproken, is ibudilast. Blijkens de resultaten van de SPRINT-studie zou dat weleens een goede kandidaat kunnen zijn voor neuroprotectie bij MS.

Nergens in de wereld wordt zo hard gewerkt als in Japan. Toch eigenaardig dan dat specialisten in Japan waarschuwen voor te weinig slaap. De Japanse vorsers hebben de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd op het congres van de ESC.

Twee steekproeven, die met een tussenpoos van 17 jaar werden uitgevoerd bij astmalijders, hun naaste gezinsleden en zorgverstrekkers in meerdere Europese landen, de VS, Brazilië en Japan, tonen maar weinig evolutie inzake de behandeling, de ernst van de dagelijkse symptomen en de levenskwaliteit. Al die patiënten zijn nog altijd sterk beperkt in hun sociale, gezins- en beroepsleven.

Christopher Cannon heeft de resultaten gepresenteerd van de RE DUAL PCI-studie, over patiënten met een atriumfibrillatie en coronair lijden bij wie een angioplastiek werd uitgevoerd. Die studie heeft een combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer vergeleken met de klassieke drievoudige combinatietherapie, zijnde een VKA, acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer. Doel was om na te gaan of een tweevoudige combinatietherapie het risico op trombose even goed verlaagt en minder bloedingen veroorzaakt.

Dr. Masato Nakamura (Toho University, Tokyo, Japan) heeft op het congres van de ESC in 2016 de resultaten gepresenteerd van de NIPPON-studie. Volgens die studie is een korte (zes maanden) behandeling met twee plaatjesremmers niet minder doeltreffend dan een lange combinatietherapie (18 maanden) na plaatsing van een biologisch afbreekbare stent. Dit jaar presenteerde hij de langetermijnresultaten na een follow-up van drie jaar.

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat mannen die lang werkloos zijn geweest tussen de leeftijd van 40 en 59 jaar, 60% meer kans lopen om een hemorragisch of ischemisch cerebrovasculair accident te krijgen. Bij vrouwen zou het risico 50% hoger zijn.