Gesprek met prof. Denis Clément van de Universiteit van Gent, die in plaats van commentaar te geven op de laatste, vaak tegenstrijdige gegevens over de behandeling van hypertensie, een boodschap heeft voor alle collegae, specialisten en huisartsen: "Je moet een patiënt met hypertensie in zijn geheel bekijken."

De vrije verkoop van ontstekingsremmers in ons land houdt risico's in. Ontstekingsremmers kunnen gastro-intestinale en renale bijwerkingen veroorzaken en sommige zouden ook een effect hebben op de bloeddruk.

Christopher Cannon heeft de resultaten gepresenteerd van de RE DUAL PCI-studie, over patiënten met een atriumfibrillatie en coronair lijden bij wie een angioplastiek werd uitgevoerd. Die studie heeft een combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer vergeleken met de klassieke drievoudige combinatietherapie, zijnde een VKA, acetylsalicylzuur en een P2Y12-remmer. Doel was om na te gaan of een tweevoudige combinatietherapie het risico op trombose even goed verlaagt en minder bloedingen veroorzaakt.

De behandeling van hypercholesterolemie is niet zo eenvoudig, verre van. Alle specialisten zijn het erover eens dat je eerst een krachtig statine in een optimale dosering moet geven. Bij een aantal patiënten moet je nog andere geneesmiddelen voorschrijven. Daarom zijn nieuwe geneesmiddelen altijd welkom.

Op het congres van de ESC werd nog een andere grote studie gepresenteerd op grond waarvan de richtlijnen zouden moeten worden herzien. In de DETO2X-AMI-studie verlaagde toediening van zuurstof aan patiënten bij wie een myocardinfarct werd vermoed, de cardiale of de totale sterfte niet. Daaruit besluiten de onderzoekers eensgezind dat het geen zin heeft altijd zuurstof toe te dienen bij vermoeden van een myocardinfarct.

De in Frankrijk en België uitgevoerde CAAM-studie werd gepresenteerd tijdens een 'Late Breaking Clinical Trials'-sessie op het congres van de ESC. Volgens die studie is manuele kunstmatige beademing niet efficiënter dan tracheale intubatie bij een cardiorespiratoir arrest buiten het ziekenhuis. Integendeel, manuele beademing zou zelfs minder veilig en vooral minder praktisch zijn. De onderzoekers raden die methode dan ook niet aan als standaardprocedure bij hartstilstand.

Een combinatietherapie met rivaroxaban 2,5 mg 2x/d en aspirine 100 mg/d verlaagt het risico op cardiale accidenten zoals myocardinfarct, CVA en CV sterfte en amputatie en acute ischemie van de onderste ledematen, complicaties van perifere atheromatose, significant met 31%.

De CASTLE-studie, die werd uitgevoerd onder de leiding van de Amerikaan Nassir F. Marrouche (CARMA Center, Salt Lake City, Utah, VS) en de Duitser Johannes Brachmann (Koburg, Duitsland), werd gepresenteerd in het kader van de eerste sessie van Late Breaking Clinical Trials op het congres van de ESC 2017. De studie maakt (voorlopig?) een einde aan een discussie die al lang wordt gevoerd in de wereld van de ritmologie, meer bepaald: "Wat is de beste behandeling bij patiënten met een atriumfibrillatie (AF) en linkerhartfalen?"

Dr. Masato Nakamura (Toho University, Tokyo, Japan) heeft op het congres van de ESC in 2016 de resultaten gepresenteerd van de NIPPON-studie. Volgens die studie is een korte (zes maanden) behandeling met twee plaatjesremmers niet minder doeltreffend dan een lange combinatietherapie (18 maanden) na plaatsing van een biologisch afbreekbare stent. Dit jaar presenteerde hij de langetermijnresultaten na een follow-up van drie jaar.

De laatste 20 jaar is de sterfte aan een acuut myocardinfarct in Zwitserland gehalveerd. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van het Zwitserse nationale register van myocardinfarct. Die studie leert echter vooral dat de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt. Vrouwen sterven almaar minder aan een acuut infarct. Ze zijn goed op weg om mannen in te halen en dat is vooral zo bij vrouwen jonger dan 60 jaar.

De FOURIER-studie heeft veel aandacht gekregen op het congres van het ACC eerder dit jaar. Robert Giugliano (Boston, MA, VS) heeft nu nieuwe resultaten van die grote studie gepresenteerd.

Er is nog altijd discussie over de waarde van een intensieve behandeling van hypertensie of atriumfibrillatie. Maar blijkbaar hebben de onderzoekers van de RACE-3-studie hun weddenschap gewonnen.