Prof. Frank Ruschitzka (Zurich, Zwitserland) et al. hebben de PRECISION ABPM-studie gepresenteerd, een substudie van de PRECISION-studie, die celecoxib heeft vergeleken met ibuprofen en naproxen en die vorig jaar werd gepubliceerd in the New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1611593#t=article). In de PRECISION-studie werd aangetoond dat celecoxib niet minder veilig is op cardiovasculair vlak dan de twee andere ontstekingsremmers. In de substudie PRECISION ABPM werd het effect van de ontstekingsremmers op de bloeddruk (24 uursbloeddrukmeting) geëvalueerd na vier maanden behandeling. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een hart- en vaataandoening of een hoog cardiovasculair risico.

De patiënten vertoonden een aandoening waarvoor ze gedurende minstens zes maanden moesten worden behandeld met ontstekingsremmers. Ze werden gerandomiseerd naar celecoxib 100 mg 2-maal per dag, ibuprofen 600 mg 3-maal per dag of naproxen 375 mg tweemaal per dag. De dosering mocht worden verhoogd conform de regels van de regelgevende overheid in elk land. Alle patiënten kregen tevens esomeprazol. De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de drie patiëntengroepen.

Het primaire eindpunt was de bloeddruk vier maanden na inclusie in de studie.

De bloeddruk kan stijgen

De gemiddelde bloeddruk was gelijk in de drie groepen: 125/74 mmHg. Veel patiënten kregen echter al een behandeling met één of meer antihypertensiva. De bloeddruk steeg meer met ibuprofen dan met naproxen en bleef stabiel met celecoxib. De systolische bloeddruk steeg niet met celecoxib, steeg licht met naproxen en steeg met nagenoeg 4 mmHg met ibuprofen. De ontstekingsremmers hadden geen invloed op de diastolische bloeddruk. Bij analyse van de circadiaanse variatie van de bloeddruk werd een sterke stijging van de bloeddruk 's nachts waargenomen bij de patiënten van de ibuprofengroep. Het verschil bleef overeind, ongeacht of de patiënten al dan niet hypertensie of nierinsufficiëntie vertoonden bij inclusie in de studie.

De impact evalueren

In de subgroep van patiënten die bij inclusie in de studie een normale bloeddruk hadden, hebben 15% van de patiënten in de celecoxibgroep, 35% van de patiënten in de ibuprofengroep en 28% van de patiënten in de naproxengroep hypertensie ontwikkeld tijdens de vier maanden durende studie. Het verschil tussen de twee NSAID's en de COX-2-selectieve remmer was significant. Dat was uiteraard geen verrassing meer, aangezien in de PRECISION-studie een soortgelijk verschil in ziekenhuisopname wegens hypertensie, cardiovasculaire sterfte en totale sterfte werd waargenomen tussen de drie groepen.

Dat alles is uiteraard geen blanco cheque voor celecoxib. De studie toont dus aan dat de drie geneesmiddelen even veilig zijn, dat de twee NSAID's waarvan wordt beweerd dat ze veiliger zijn, misschien toch niet zo veilig zijn en dat celecoxib, dat zo wordt verguisd, misschien in ere zou moeten worden hersteld. Een belangrijke boodschap van de studie is verder: je moet ontstekingsremmers oordeelkundig voorschrijven, in de laagst mogelijke dosering en gedurende een beperkte tijd. Het zou misschien ook nuttig zijn om de impact ervan op de cardiovasculaire gezondheid van dichterbij te volgen.

Ruschitzka F et al. The PRECISION-ABPM (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen or Naproxen Ambulatory Blood Pressure Measurement) - Trial. ESC 2017 Abstract#3818.

Prof. Frank Ruschitzka (Zurich, Zwitserland) et al. hebben de PRECISION ABPM-studie gepresenteerd, een substudie van de PRECISION-studie, die celecoxib heeft vergeleken met ibuprofen en naproxen en die vorig jaar werd gepubliceerd in the New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1611593#t=article). In de PRECISION-studie werd aangetoond dat celecoxib niet minder veilig is op cardiovasculair vlak dan de twee andere ontstekingsremmers. In de substudie PRECISION ABPM werd het effect van de ontstekingsremmers op de bloeddruk (24 uursbloeddrukmeting) geëvalueerd na vier maanden behandeling. De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een hart- en vaataandoening of een hoog cardiovasculair risico.De patiënten vertoonden een aandoening waarvoor ze gedurende minstens zes maanden moesten worden behandeld met ontstekingsremmers. Ze werden gerandomiseerd naar celecoxib 100 mg 2-maal per dag, ibuprofen 600 mg 3-maal per dag of naproxen 375 mg tweemaal per dag. De dosering mocht worden verhoogd conform de regels van de regelgevende overheid in elk land. Alle patiënten kregen tevens esomeprazol. De demografische en klinische kenmerken waren vergelijkbaar in de drie patiëntengroepen. Het primaire eindpunt was de bloeddruk vier maanden na inclusie in de studie.De bloeddruk kan stijgenDe gemiddelde bloeddruk was gelijk in de drie groepen: 125/74 mmHg. Veel patiënten kregen echter al een behandeling met één of meer antihypertensiva. De bloeddruk steeg meer met ibuprofen dan met naproxen en bleef stabiel met celecoxib. De systolische bloeddruk steeg niet met celecoxib, steeg licht met naproxen en steeg met nagenoeg 4 mmHg met ibuprofen. De ontstekingsremmers hadden geen invloed op de diastolische bloeddruk. Bij analyse van de circadiaanse variatie van de bloeddruk werd een sterke stijging van de bloeddruk 's nachts waargenomen bij de patiënten van de ibuprofengroep. Het verschil bleef overeind, ongeacht of de patiënten al dan niet hypertensie of nierinsufficiëntie vertoonden bij inclusie in de studie.De impact evaluerenIn de subgroep van patiënten die bij inclusie in de studie een normale bloeddruk hadden, hebben 15% van de patiënten in de celecoxibgroep, 35% van de patiënten in de ibuprofengroep en 28% van de patiënten in de naproxengroep hypertensie ontwikkeld tijdens de vier maanden durende studie. Het verschil tussen de twee NSAID's en de COX-2-selectieve remmer was significant. Dat was uiteraard geen verrassing meer, aangezien in de PRECISION-studie een soortgelijk verschil in ziekenhuisopname wegens hypertensie, cardiovasculaire sterfte en totale sterfte werd waargenomen tussen de drie groepen.Dat alles is uiteraard geen blanco cheque voor celecoxib. De studie toont dus aan dat de drie geneesmiddelen even veilig zijn, dat de twee NSAID's waarvan wordt beweerd dat ze veiliger zijn, misschien toch niet zo veilig zijn en dat celecoxib, dat zo wordt verguisd, misschien in ere zou moeten worden hersteld. Een belangrijke boodschap van de studie is verder: je moet ontstekingsremmers oordeelkundig voorschrijven, in de laagst mogelijke dosering en gedurende een beperkte tijd. Het zou misschien ook nuttig zijn om de impact ervan op de cardiovasculaire gezondheid van dichterbij te volgen.Ruschitzka F et al. The PRECISION-ABPM (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety versus Ibuprofen or Naproxen Ambulatory Blood Pressure Measurement) - Trial. ESC 2017 Abstract#3818.