Voor de allereerste keer heeft een prospectieve studie met canakinumab, een IL-1-antagonist, in aanvulling op een intensieve standaardbehandeling aangetoond dat een ontstekingsremmer het risico op optreden van nieuwe ernstige cardiovasculaire accidenten bij patiënten die een eerste infarct hebben doorgemaakt en een hoog hsCRP-gehalte hebben, met 15% verlaagt.

Kers op de taart, canakinumab verlaagt significant de sterfte aan longkanker, een even interessante als onverwachte ontdekking. Een geneesmiddel te volgen op oncologisch vlak en een nieuwe optie in de secundaire cardiovasculaire preventie.

Voor de allereerste keer heeft een prospectieve studie met canakinumab, een IL-1-antagonist, in aanvulling op een intensieve standaardbehandeling aangetoond dat een ontstekingsremmer het risico op optreden van nieuwe ernstige cardiovasculaire accidenten bij patiënten die een eerste infarct hebben doorgemaakt en een hoog hsCRP-gehalte hebben, met 15% verlaagt.Kers op de taart, canakinumab verlaagt significant de sterfte aan longkanker, een even interessante als onverwachte ontdekking. Een geneesmiddel te volgen op oncologisch vlak en een nieuwe optie in de secundaire cardiovasculaire preventie.