Maximaal 30 km/uur, betalend parkeren, eenrichtingsstraten,... Artsen die in de stad met de wagen huisbezoeken afleggen of om andere redenen de weg op moeten, hebben het niet onder de markt. Parkeerboetes, bekeuringen voor snelheidsovertredingen, hoge brandstofprijzen, autofiscaliteit... De auto, elektrisch of niet, blijft een melkkoe.

Niks nieuws onder de zon. Al in 2006 lanceerde Artsenkrant samen met haar Franstalige tegenhanger Le Journal du Médecin de nummerplaat AAP (Aanvaard Aangepast Parkeren). Met deze actie sensibiliseerde deze krant de overheden voor de verplaatsingsproblemen van zorgverstrekkers in het kader van hun beroepsactiviteiten.

Alle media-aandacht ten spijt en ondanks vele loze beloften is er 16 jaar later helaas nog steeds geen algemene regeling. Elke stad hanteert een eigen (parkeer)reglement - lees blz. 21. Natuurlijk is er sinds 2006 veel water naar de zee gevloeid. Grote steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent enz. ontwikkelden eigen circulatieplannen. Ze wijzigden de mobiliteit ingrijpend. Stadskernen zijn weer plaatsen om te wonen. Zachte weggebruikers en voetgangers zijn terug welkom. De zorgverstrekkers blijven echter op hun honger. Bij een patiënt in het centrum geraken, is meer dan ooit een hachelijke onderneming.

Bieden alternatieve vervoersmiddelen - de fiets, step of scooter - soelaas? Of nog ingrijpender: wijzigde u uw wijze van praktijkvoering om verplaatsingen te vermijden? Dat en nog veel meer willen we graag weten en daarvoor is uw medewerking vereist. We vragen namelijk om de Artsenkrant-mobiliteitsenquête te beantwoorden. U leest er alles over in deze editie op blz. 1 en in de Praktijkrubriek (blz. 20-23).

Maximaal 30 km/uur, betalend parkeren, eenrichtingsstraten,... Artsen die in de stad met de wagen huisbezoeken afleggen of om andere redenen de weg op moeten, hebben het niet onder de markt. Parkeerboetes, bekeuringen voor snelheidsovertredingen, hoge brandstofprijzen, autofiscaliteit... De auto, elektrisch of niet, blijft een melkkoe. Niks nieuws onder de zon. Al in 2006 lanceerde Artsenkrant samen met haar Franstalige tegenhanger Le Journal du Médecin de nummerplaat AAP (Aanvaard Aangepast Parkeren). Met deze actie sensibiliseerde deze krant de overheden voor de verplaatsingsproblemen van zorgverstrekkers in het kader van hun beroepsactiviteiten. Alle media-aandacht ten spijt en ondanks vele loze beloften is er 16 jaar later helaas nog steeds geen algemene regeling. Elke stad hanteert een eigen (parkeer)reglement - lees blz. 21. Natuurlijk is er sinds 2006 veel water naar de zee gevloeid. Grote steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent enz. ontwikkelden eigen circulatieplannen. Ze wijzigden de mobiliteit ingrijpend. Stadskernen zijn weer plaatsen om te wonen. Zachte weggebruikers en voetgangers zijn terug welkom. De zorgverstrekkers blijven echter op hun honger. Bij een patiënt in het centrum geraken, is meer dan ooit een hachelijke onderneming. Bieden alternatieve vervoersmiddelen - de fiets, step of scooter - soelaas? Of nog ingrijpender: wijzigde u uw wijze van praktijkvoering om verplaatsingen te vermijden? Dat en nog veel meer willen we graag weten en daarvoor is uw medewerking vereist. We vragen namelijk om de Artsenkrant-mobiliteitsenquête te beantwoorden. U leest er alles over in deze editie op blz. 1 en in de Praktijkrubriek (blz. 20-23).