...

Het parkeerbeleid is een gemeentelijke bevoegdheid, sinds het betalend parkeren uit het strafrecht werd gehaald. Het Koninklijk Besluit van 9 januari 2007 bepaalt dat gemeenten zelf de voorwaarden kunnen vastleggen om parkeervergunningen of parkeerkaarten uit te reiken en om parkeerplaatsen aan bepaalde groepen voor te behouden. Heel wat steden en gemeenten waar betalend parkeren of in de tijd beperkt parkeren ('blauwe zone') bestaat, hebben een systeem met parkeervergunningen of parkeerkaarten voor zorgverleners. Voorwaarde is meestal een erkenning door het Riziv, de Vlaamse gemeenschap of de lokale overheid. De prijs voor zo'n kaart kan erg verschillen: van 50 euro in Hasselt tot 200 euro in het Brussels Gewest. Parking.brussels biedt verschillende types 'gewestelijke' vrijstellingskaarten aan. Die zijn geldig in alle 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Verleners van dringende medische zorgen kunnen een papieren vrijstellingskaart aanvragen voor alle gereglementeerde parkeerzones. De arts moet de parkeerkaart duidelijk aan de binnenkant van de voorruit bevestigen, samen met de vermelding 'in interventie' en de parkeerschijf die het uur van aankomst weergeeft. De parkeerduur is beperkt tot 2 uur. Deze vrijstellingskaart voor dringende medische zorgen kost 200 euro per jaar. Antwerpen kent geen aparte parkeervergunning voor zorgberoepen. In de zones met bewonersparkeren betalen zij dezelfde tarieven als andere automobilisten, behalve als ze zelf een bewonerskaart voor die zone hebben. De stad heeft wel het project Zorgparking gelanceerd (zie kader), waarbij dokters en verpleegkundigen voor de garagepoort van buurtbewoners mogen staan als die dat toelaten. Brugge biedt zorgverstrekkers de mogelijkheid om een gemeentelijke parkeerkaart aan te vragen, waarmee zij vrijgesteld zijn van het betalend parkeren. De kaart wordt afgeleverd voor voertuigen op naam van individuele zorgverstrekkers die een zorgpraktijk hebben op het grondgebied van de stad Brugge en die in het kader van een huisbezoek medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 1. De vrijstelling is beperkt tot een maximale duur van 1 uur. De parkeerkaart kost 100 euro per jaar. Gent wijzigde het reglement voor de parkeervergunning voor zorgverstrekkers vanaf 1 september 2022. Voortaan kan de parkeervergunning enkel nog individueel worden aangevraagd door zorgverstrekkers die regelmatig huisbezoeken afleggen. Een vergunning kan dus niet meer aangevraagd worden door een organisatie. Met de parkeervergunning mag de zorgverlener de hele dag gratis parkeren, maar nooit langer dan 2 uur op dezelfde plaats. de parkeerschijf dient de starttijd van het parkeren aan te geven. De parkeervergunning kost 100 euro per jaar. Hasselt biedt beoefenaars van een medisch of paramedisch beroep een digitale parkeervergunning. Hiermee kunnen ze onbeperkt in de tijd parkeren in de betaalzone of blauwe zone waar hun praktijk gevestigd is, 2 uur gratis parkeren in andere blauwe zones, en 1 uur gratis parkeren in de andere betaalzones en op voorbehouden parkeerplaatsen voor medische beroepen. Deze kaart kost 50 euro per jaar. Leuven biedt zorgverstrekkers een digitale parkeerkaart aan voor huisbezoeken in de autoluwe zone of het voetgangersgebied. Met de parkeerkaart kan men gedurende maximum 1 uur parkeren op Parkeerplaatsen aangeduid met een blauw verkeersbord met letter 'P' en onderbord 'Parkeerkaart'. De kaart kost 60 euro voor een jaar.