Alles over Gent

Leen Smits, huisarts en coördinerend en adviserend arts in wzc Akapella, schreef tijdens de coronaperiode brieven aan bewoners, medewerkers, collega's en andere mensen. Deze zijn nu gebundeld in een brievenboek dat terugblikt op de pandemie.

Op 5 oktober 2023 velde het Europees Hof van Justitie een arrest over de vrijstelling van btw voor medische verzorging zoals die is vastgelegd in het btw-wetboek. [1] In een ander arrest van 27 juni 2019 had dit Hof reeds geoordeeld dat deze vrijstelling niet zonder meer mag worden voorbehouden aan de beoefenaars van een gereglementeerd medisch of paramedisch beroep. [2]

Haar eerste koffie dronk ze pas twee jaar geleden, maar het was er wel een met impact. Mattie Raick (35) mag zich vandaag niet alleen arts en moeder van vier noemen, maar ook mobiele barista. Sinds oktober rijdt ze met haar bakfiets door Gent en omgeving. Haar missie met Café Roulé? Mensen verbinden boven een heerlijk dampende koffie.

Slachtoffers van foltering die gevaar lopen in het land van herkomst hebben in principe recht op asiel in België. Het protocol van Istanbul biedt een leidraad om de gevolgen van foltering bij patiënten in kaart te brengen en te documenteren, in het kader van een asielprocedure. Vzw Nansen geeft er op 23 november een lezing over aan de UGent.

"De solvabiliteit (de buffer) waar VITAZ in 2022 over beschikte, exclusief kapitaalsubsidie, bedroeg 35%. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm van 20% die het dagblad de Tijd vooropstelt. Ook een kwaliteitskrant schuift helaas wel eens uit." VITAZ, het netwerk van Waaslandse ziekenhuizen reageert op een foutieve analyse in de Tijd.

Welke bacteriën worden geïsoleerd bij vrouwen met een ongecompliceerde urineweginfectie in de eerste lijn en wat is hun resistentieprofiel? Die vraag en het bijhorend onderzoek ernaar bezorgden dr. Jasper Holvoet, dr. Lien De Corte en dr. Laura Vandevelde de Prijs van de Jonge Huisarts 2023.

We konden met gerust gemoed de vakantie tegemoet. Wat het virus betreft toch, oorlog en klimaat lieten we even buiten beschouwing. Op 15 juni kwam ons aller Steven het verkondigen in alle media: coronacijfers stijgen, maar alles blijft geruststellend.

BlueHealth Innovation Center, dat de afgelopen jaren startups, zorgverleners en studenten coachte in de uitbouw van innovatieve digitale oplossingen voor de zorg, draagt zijn startupwerking over aan imec.istart en zijn innovatiediensten en -formats aan in4care vzw. Dat maakte de organisatie donderdag zelf bekend.

Eind vorig jaar werden de twee grootste Vlaamse jazzfestivals, Jazz en Muziek in Gent - de vzw achter Gent Jazz - en het Antwerpse Jazz Middelheim failliet verklaard. De toekomst van beide evenementen was hoogst onzeker. Zeven maanden later herrijst Gent Jazz als een feniks uit de as, met een beresterk programma.

Het festival Meer Stemmig Gent presenteert haar elfde editie op de locatie van de oude Sint-Baafsabdij en de Sint-Machariuskerk in de Gentse binnenstad. Het festival biedt elk jaar enkele korte concerten met doorgaans vocale muziek. Gezelligheid en kwaliteit gaan er hand in hand en versterken de onderlinge band die de festivalgangers rond een gedeelde liefde en fascinatie voor de meerstemmige muziek bijeenbrengt.

"Het advies van een LEIF-arts bij een euthanasieverzoek wordt gehonoreerd met 177 euro. Tot maart 2023 voorzag het Riziv daarvoor een gesloten enveloppe. Niet alle artsen konden daardoor uitbetaald worden. Dat euvel is verholpen, er wordt nu met een open budget gewerkt."

De prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd kent een vierjaarlijkse cyclus met opeenvolgend viool, piano, cello, en dit jaar, zang. Het biedt een platform om jonge zangtalenten - tussen 18 en 33 jaar - te ontdekken, die klaar zijn voor een internationale carrière. Wat de wedstrijd zo uniek maakt, is het element van competitie, dat je niet vindt in het reguliere concertcircuit. Dat leidt tot een smaakvolle cocktail die volle concertzalen trekt en een breed publiek, dat kan genieten via diverse kanalen.

Met hun masterproef over de betrokken bacteriën bij ongecompliceerde urineweginfecties in de eerste lijn en hun resistentieprofiel dingen Jasper Holvoet, Lien De Corte en Laura Vandevelde mee naar de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info

In the picture

Naar het meest recente dossier