Alles over Antwerpen

Rode Kruis-Vlaanderen zag in de eerste helft van dit jaar meer mensen langskomen voor een bloed- of plasmadonaties. Er werden 118.000 bloeddonaties gedaan en 75.000 plasmadonaties - dat laatste is een stijging met 13 procent.

Chronische pijn heeft een grote impact op het dagelijks leven van maar liefst 23% van de bevolking. De zorg voor patiënten met chronische pijn is vaak niet passend, stelt Wouter Munneke, doctoraatsonderzoeker bij Pain in Motion (VUB). Aan de basis van chronische pijn ligt immers meer dan enkel lichamelijke factoren. Emoties zoals angst kunnen pijn versterken. Een beter begrip van die kennis bij zorgverleners leidt ook tot een verbetering van het welzijn van de patiënt.

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gaf gisteren (maandag 1 juli) groen licht aan Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) en GZA Ziekenhuizen om te fuseren tot Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS). Zo heeft Antwerpen meteen het grootste ziekenhuis van het land.

Met het positieve advies van de medische raad van ZNA is donderdagavond de voorlaatste stap gezet richting fusie met GZA om te komen tot Ziekenhuis aan de Stroom. Het laatste woord is nu aan de Belgische Mededingingsautoriteit.

"Ik heb altijd van kleins af getekend en geschilderd", start dr. Anne Coolen (69) haar verhaal. De geboren Limburgse (uit Heusden-Zolder) woont en werkt al lang in Antwerpen. "Ik kom uit een familie van dokters en apothekers, dan was het niet evident om je als kunstenaar te uiten. Ik ben vooral blij dat ik nooit heb moeten kiezen. Ik heb altijd geneeskunde en kunst gecombineerd", klinkt het.

Ondanks de complexe context bestaan er een paar gouden regels die artsen kunnen hanteren bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten na een bariatrische ingreep, of voor het aanpassen van de reeds gebruikte medicatie.

Bij patiënten die bariatrische heelkunde hebben gehad, vergt het medicatiebeleid enige aanpassing. Dat heeft te maken met veranderingen die de ingreep teweegbrengt in de farmacokinetiek van een aantal geneesmiddelen.

Het onjuiste gebruik van medicatie kan vaak verklaren waarom astma bij kinderen slecht onder controle is. Hoe kan men de therapietrouw het best bevragen?

Een patiënte komt op het consult omdat ze familieleden met borstkanker heeft. Ze vraagt of ze zich genetisch moet laten onderzoeken.

Onwettige uitoefening van de geneeskunde wordt maar zelden vervolgd en bestraft. Toch veroordeelde het Hof van beroep te Antwerpen (*) onlangs twee vroedvrouwen omdat ze zogenaamde 'pretecho's' hadden uitgevoerd bij zwangere vrouwen. De vroedvrouwen verdedigden zich: het ging louter over echo's voor niet-medische doeleinden en dus pleegden ze geen inbreuk op de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG).

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op financiële ondersteuning bij het aanwerven van personeel? Wat zijn uw verplichtingen als arts-werkgever? Hoe staat het met uw aansprakelijkheid? Op 28 maart organiseert het VAS, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant hierover een infosessie.

De wachtposten van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen vragen dat de invoering van de functionele samenwerkingsverbanden (FSV) wordt uitgesteld. In principe gaan de samenwerkingsverbanden op 1 januari 2025 van start.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info