...

Het fusieziekenhuis Ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen stond de afgelopen weken in het oog van de storm. Het ontslag van de radiologen van ZNA zette de problemen tussen artsen en beheerders op scherp. Begin deze week moesten de medische raden van de twee ziekenhuisgroepen het licht op groen zetten voor de fusie. Ze moesten met name hun akkoord geven over de financiële en de algemene regeling voor de artsen. De algemene regeling beschrijft de wederzijdse rechten en plichten tussen de artsen en het ziekenhuis, terwijl de financiële regeling de financiële afspraken vastlegt tussen de artsen en het ziekenhuis en de artsen onderling.Maandagavond gaf de medische raad van GZA Ziekenhuizen een positief advies voor zowel de algemene als de financiële regeling. De medische raad van ZNA gaf een dubbel advies. De algemene regeling kreeg een positief advies, maar de financiële regeling werd met een nipte meerderheid met een negatief advies bedacht. De medische raad voegde er wel meteen aan toe dat het geen afkeuring van de fusie inhield, maar eerder moest worden gezien als een vraag om bijkomende verduidelijkingen.De voorbije dagen werd daarom druk overleg gepleegd tussen de verschillende betrokken partijen. De artsen kregen uitleg bij hun vragen en bekwamen tevens bijkomende waarborgen dat er een innovatief investeringsbeleid zal worden gevoerd in het Ziekenhuis aan de Stroom. De financiële regeling zelf wordt niet aangepast. Met de bijkomende informatie onder de arm, vergaderde de medische raad van ZNA donderdagavond opnieuw. Dat overleg resulteerde in een positief advies.De fusie van GZA en ZNA tot een van de grootste ziekenhuizen van Europa komt daarmee weer een stap dichterbij. De grootte van het Ziekenhuis aan de Stroom maakt wel dat de Belgische Mededingingsautoriteit het laatste woord heeft. Die instantie moet ten laatste op 1 juli, dus volgende week maandag, zijn beslissing laten weten aan beide ziekenhuizen.