Alcohol drinken heeft, zelfs met mate, altijd een impact op de gezondheid. Met die stelling begint de Hoge Gezondheidsraad haar richtlijn. Die moet duidelijkheid scheppen in de vele tegenstrijdige berichten over de effecten van alcohol op de gezondheid.

"Te veel alcohol leidt onvermijdelijk niet alleen tot een stijging van het risico op ziektes (cardiovasculaire aandoeningen, kanker, leveraandoeningen, ...) en op verslaving, maar verhoogt ook het risico op ongevallen en gewelddadig gedrag", klinkt het.

Volgens de Raad zijn tien eenheden per week de grens, verspreid over verschillende dagen. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen bier van het type pils van 25 centiliter. Een andere hoofdaanbeveling is om een aantal alcoholvrije dagen per week in te lassen.

Om de impact van de richtlijn te vergroten, moeten deze aanbevelingen gecombineerd worden met maatregelen op breder maatschappelijk vlak, zegt de Raad. Het gaat om voorstellen als:

- een totaalverbod op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen; -het aanpassen van de etikettering voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid; -een gediversifieerd prijsbeleid, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen; -het inperken van de beschikbaarheid en het aanbod voor dergelijke dranken, bv. door een verbod op verkoop van alcohol in benzinestations, via automaten en in nachtwinkels

Ze pleit er ook voor om gratis water ter beschikking te stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca.

"Pas als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, zullen politici het aandurven om minder populaire maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid", zegt prof. verslavingszorg Frieda Matthys (VUB), die deel uitmaakte van de werkgroep die de richtlijn hielp opstellen, in een opiniestuk in Artsenkrant.

En politieke actie is dringend nodig, oordeelt de Raad, voor een duurzaam effect op het alcoholgebruik.

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad kan u hier lezen.

Alcohol drinken heeft, zelfs met mate, altijd een impact op de gezondheid. Met die stelling begint de Hoge Gezondheidsraad haar richtlijn. Die moet duidelijkheid scheppen in de vele tegenstrijdige berichten over de effecten van alcohol op de gezondheid. "Te veel alcohol leidt onvermijdelijk niet alleen tot een stijging van het risico op ziektes (cardiovasculaire aandoeningen, kanker, leveraandoeningen, ...) en op verslaving, maar verhoogt ook het risico op ongevallen en gewelddadig gedrag", klinkt het.Volgens de Raad zijn tien eenheden per week de grens, verspreid over verschillende dagen. Dat komt overeen met tien glazen wijn van 10 centiliter of tien glazen bier van het type pils van 25 centiliter. Een andere hoofdaanbeveling is om een aantal alcoholvrije dagen per week in te lassen. Om de impact van de richtlijn te vergroten, moeten deze aanbevelingen gecombineerd worden met maatregelen op breder maatschappelijk vlak, zegt de Raad. Het gaat om voorstellen als:- een totaalverbod op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen; -het aanpassen van de etikettering voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in verband met risico voor de gezondheid; -een gediversifieerd prijsbeleid, met bijvoorbeeld een verhoging van de taksen en accijnzen; -het inperken van de beschikbaarheid en het aanbod voor dergelijke dranken, bv. door een verbod op verkoop van alcohol in benzinestations, via automaten en in nachtwinkelsZe pleit er ook voor om gratis water ter beschikking te stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de horeca."Pas als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, zullen politici het aandurven om minder populaire maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid", zegt prof. verslavingszorg Frieda Matthys (VUB), die deel uitmaakte van de werkgroep die de richtlijn hielp opstellen, in een opiniestuk in Artsenkrant. En politieke actie is dringend nodig, oordeelt de Raad, voor een duurzaam effect op het alcoholgebruik. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad kan u hier lezen.