Alles over Artsenkrant

De redactie van Artsenkrant is op zoek naar artsen die een (hun) verhaal willen delen over kwetsbaarheid en weerbaarheid/veerkracht.

Een grote meerderheid van huisartsen (86,8%) neemt de wagen om huisbezoeken af te leggen. De meesten wisselen wel af: ook de fiets (14,0%) en de e-bike (18,0%) zijn populair. Een aantal huisartsen (16,9%) legt huisbezoeken zelfs te voet af.

Het team van Artsenkrant wenst u en uw dierbaren warme kerstdagen en een gezond, sprankelend 2023 met tal van memorabele momenten. We gaan er even tussenuit. De papieren Artsenkrant is er terug op 12 januari. Op 9 januari vindt u opnieuw een nieuwsbrief in uw mailbox.

Met veel trots kijkt de redactie van Artsenkrant dit jaar terug op de oprichting van HealthSpace.be, een digitaal platform over en voor het mentale welzijn van artsen. Een gesprek met AK-redacteur en bezieler Emily Nazionale.

Begin december lanceerde de redactie van Artsenkrant een oproep om een goed doel in de kijker te zetten in onze eindejaarseditie van 22 december. We ontvingen heel veel voorstellen. Zoveel, dat we besloten hebben om er een reeks van te maken.

Het psychische welzijn van artsen, en bij uitbreiding van de zorgverlener, is een brandend actueel thema. Dat bewijst het aantal noodroepen voor Arts in Nood, mede-initiatiefnemer van healthspace.be, dit jaar: 300, een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren.

Zeven dokters op de tien denken dat armoede een intergenerationeel probleem is en slechts 3% acht arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie. Nagenoeg alle artsen houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede.

Zeven op de tien artsen vinden dat ze genoeg kennis over armoede hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij patiënten in armoede. In armoede kom je terecht door omstandigheden, zegt een meerderheid van artsen. Zes op de tien hebben tijdens hun professioneel leven hun uitgavenpatroon al eens nauwlettend in de gaten moeten houden.

Lang waren tatoeages een marginaal verschijnsel. Tegenwoordig raken ze echter meer en meer ingeburgerd. Ook bij uzelf als arts? De redactie van Artsenkrant vraagt het zich af. Bent u in de ban van de tatoeage of kent u collega's met een 'versiering'? Laat het ons weten!

Sinds 18 juni heeft de Bvas een nieuwe voorzitter. In een interview met Artsenkrant stelt hij zichzelf voor en de belangrijkste aandachtspunten voor zijn voorzitterschap.

"Omdat COPD een complexe aandoening is, loopt de opvolging niet altijd even vlot. Mijn masterproef stippelt daarom een plan uit in de vorm van een geïntegreerde praktijkrichtlijn. Daarin zit de hele opvolging vervat: spirometrie, medicatie, kinesitherapie, psychische ondersteuning..."

Een goede arts kent de socio-economische achtergrond van zijn patiënten en houdt er rekening mee. In de praktijk focussen dokters (uiteraard) op de medische aspecten maar zijn ze nauwelijks op de hoogte van de financiële impact ervan voor de patiënt.

De nomenclatuurhervorming, die Jo De Cock in 2019 opnieuw op de sporen zette, moet een versnelling hoger schakelen. Dat is althans wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beoogt: hij wil significante resultaten neerzetten voor het einde van zijn mandaat. Zodat zijn opvolgers niet meer kunnen terugkrabbelen. Er ligt dan ook een strakke agenda op tafel.