Alles over Artsenkrant

De redactie van Artsenkrant is op zoek naar artsen die een (hun) verhaal willen delen over kwetsbaarheid en weerbaarheid/veerkracht.

Onaangepaste snelheid, onvoldoende afstand houden, afleiding en rijden onder invloed zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Zelfs de meest gesofisticeerde rijhulpsystemen kunnen zelfoverschatting of een gebrek aan rijkunde en -ervaring niet compenseren.

"Wetenschappelijk is België wereldtop. Galenusprijs-winnaars zijn geknipte personen om te tonen wat we kunnen en jongeren te motiveren en te inspireren. Intellect is onze enige grondstof en 'hard sciences' bieden een enorme toegevoegde waarde. Voor ons land maakt dat het verschil."

Begin 2023 lanceerde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de 'Green Deal Duurzame Zorg'. Doel daarvan is om in de zorg- en welzijnssector de dynamiek rond duurzaamheid aan te zwengelen. Enerzijds vangt de (gezondheids)zorg mee de fysieke en mentale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Anderzijds draagt de sector er natuurlijk ook zelf niet zuinig toe bij.

"Ik koos heel bewust voor een praktijkverbeterend project." Dokter Sarah-Jane Maertens probeerde het aanvraagbeleid voor laboratoriumtesten in haar opleidingspraktijk meer evidence-based te maken. Ze zocht ook uit wat nodig zou zijn om een verbetering te bestendigen.

Uit cijfers blijkt dat 10% van de bevolking aangeeft allergisch te zijn voor penicilline, terwijl daarvan 90% penicilline tolereert. Wat als de huisarts patiënten met vermoedelijk onterecht 'label' penicillineallergie zou kunnen delabelen op basis van een klinische inschatting en orale provocatietest?

Met hun masterproef over de betrokken bacteriën bij ongecompliceerde urineweginfecties in de eerste lijn en hun resistentieprofiel dingen Jasper Holvoet, Lien De Corte en Laura Vandevelde mee naar de 'Prijs van de Jonge Huisarts powered by Artsenkrant'.

Een grote meerderheid van huisartsen (86,8%) neemt de wagen om huisbezoeken af te leggen. De meesten wisselen wel af: ook de fiets (14,0%) en de e-bike (18,0%) zijn populair. Een aantal huisartsen (16,9%) legt huisbezoeken zelfs te voet af.

Het team van Artsenkrant wenst u en uw dierbaren warme kerstdagen en een gezond, sprankelend 2023 met tal van memorabele momenten. We gaan er even tussenuit. De papieren Artsenkrant is er terug op 12 januari. Op 9 januari vindt u opnieuw een nieuwsbrief in uw mailbox.

Met veel trots kijkt de redactie van Artsenkrant dit jaar terug op de oprichting van HealthSpace.be, een digitaal platform over en voor het mentale welzijn van artsen. Een gesprek met AK-redacteur en bezieler Emily Nazionale.

Begin december lanceerde de redactie van Artsenkrant een oproep om een goed doel in de kijker te zetten in onze eindejaarseditie van 22 december. We ontvingen heel veel voorstellen. Zoveel, dat we besloten hebben om er een reeks van te maken.

Het psychische welzijn van artsen, en bij uitbreiding van de zorgverlener, is een brandend actueel thema. Dat bewijst het aantal noodroepen voor Arts in Nood, mede-initiatiefnemer van healthspace.be, dit jaar: 300, een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren.

Zeven dokters op de tien denken dat armoede een intergenerationeel probleem is en slechts 3% acht arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie. Nagenoeg alle artsen houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede.

Zeven op de tien artsen vinden dat ze genoeg kennis over armoede hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij patiënten in armoede. In armoede kom je terecht door omstandigheden, zegt een meerderheid van artsen. Zes op de tien hebben tijdens hun professioneel leven hun uitgavenpatroon al eens nauwlettend in de gaten moeten houden.

Lang waren tatoeages een marginaal verschijnsel. Tegenwoordig raken ze echter meer en meer ingeburgerd. Ook bij uzelf als arts? De redactie van Artsenkrant vraagt het zich af. Bent u in de ban van de tatoeage of kent u collega's met een 'versiering'? Laat het ons weten!

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info