Alles over Artsenkrant

Het psychische welzijn van artsen, en bij uitbreiding van de zorgverlener, is een brandend actueel thema. Dat bewijst het aantal noodroepen voor Arts in Nood, mede-initiatiefnemer van healthspace.be, dit jaar: 300, een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande jaren.

Zeven dokters op de tien denken dat armoede een intergenerationeel probleem is en slechts 3% acht arme mensen zelf verantwoordelijk voor hun situatie. Nagenoeg alle artsen houden rekening met de financiële achtergrond van patiënten in armoede.

Zeven op de tien artsen vinden dat ze genoeg kennis over armoede hebben om hun rol als zorgverlener goed te kunnen uitoefenen bij patiënten in armoede. In armoede kom je terecht door omstandigheden, zegt een meerderheid van artsen. Zes op de tien hebben tijdens hun professioneel leven hun uitgavenpatroon al eens nauwlettend in de gaten moeten houden.

Lang waren tatoeages een marginaal verschijnsel. Tegenwoordig raken ze echter meer en meer ingeburgerd. Ook bij uzelf als arts? De redactie van Artsenkrant vraagt het zich af. Bent u in de ban van de tatoeage of kent u collega's met een 'versiering'? Laat het ons weten!

Sinds 18 juni heeft de Bvas een nieuwe voorzitter. In een interview met Artsenkrant stelt hij zichzelf voor en de belangrijkste aandachtspunten voor zijn voorzitterschap.

"Omdat COPD een complexe aandoening is, loopt de opvolging niet altijd even vlot. Mijn masterproef stippelt daarom een plan uit in de vorm van een geïntegreerde praktijkrichtlijn. Daarin zit de hele opvolging vervat: spirometrie, medicatie, kinesitherapie, psychische ondersteuning..."

Een goede arts kent de socio-economische achtergrond van zijn patiënten en houdt er rekening mee. In de praktijk focussen dokters (uiteraard) op de medische aspecten maar zijn ze nauwelijks op de hoogte van de financiële impact ervan voor de patiënt.

De nomenclatuurhervorming, die Jo De Cock in 2019 opnieuw op de sporen zette, moet een versnelling hoger schakelen. Dat is althans wat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke beoogt: hij wil significante resultaten neerzetten voor het einde van zijn mandaat. Zodat zijn opvolgers niet meer kunnen terugkrabbelen. Er ligt dan ook een strakke agenda op tafel.

"We hebben ons wekelijks covidteam omgevormd tot een Oekraïne-team". Roel Van Giel pleit voor een medische intake van Oekraïense vluchtelingen. "Dat is een integraal onderdeel van de opvang, samen met een bed en een dak boven het hoofd."

In De Huisarts 2.0: een reboot bekijkt dr. Sébastien Vermeulen de huisartsgeneeskunde vandaag en bij uitbreiding het hele gezondheidszorgsysteem door een kritische bril. "Het is tijd voor een duurzame visie. Tijd om speerpunten voor de komende 50 jaar duidelijk te benoemen."

Bijna twee artsen op drie vindt dat de overheid de pandemie maatschappelijk en sanitair 'slecht' tot 'heel slecht' heeft aangepakt. Een kwart kan zich wel terugvinden in het beleid.

Op Wereldberoertedag, morgen 29 oktober, pakt de Belgian Stroke Council dit jaar opnieuw uit met een grootschalige campagne om de alarmsymptomen van een beroerte onder de aandacht te brengen. Bij dit nummer van Artsenkrant vindt u een poster waarin de FAST-symptomatologie wordt toegelicht.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!