...

"Dokter Politis is een bekwaam dossiervreter die in tegenstelling tot ikzelf, primordiaal geïnteresseerd is in cijfers", zegt dr. Donald Claeys. "Op zich is daar niets mis mee, als die kennis ten goede komt aan de organisatie en externe mededelingen correct zijn. Hij is nu ruim twee jaar penningmeester van het VBS en poogt orde te scheppen in de boekhouding en in de ledenlijsten die de beroepsverenigingen aanleveren.""Ondanks alle inspanningen is in de voorbije twee jaar het deficit gestegen, zelfs na het inschakelen van dure consultants en een nieuw ledenverwerkingssysteem dat niet blijkt te voldoen. Het huidige bestuur heeft daarom inderdaad - samen met Stan Politis - beslist dat er dringend een ander ledenverwerkingssysteem moet komen."Cijfers kloppen nietVolgens de cijfers prof. Politis in Artsenkrant vermeldt zou het bedrijfsverlies bij VBS vorig jaar 160.000 euro bedragen. "Maar volgens de laatste update bedraagt het boekhoudkundig tekort 9.384 euro. Dat is een groot verschil," vervolgt Donald Claeys. "Bovendien beschikt het VBS dankzij decennia van goed beleid over omvangrijke reserves. Ik vind het onbegrijpelijk en schokkend dat een penningmeester als medeverantwoordelijke, zonder validering door de organisatie en zonder enige zelfkritiek, een ongenuanceerd verontrustend cijfer in de pers brengt, naar aanleiding van verkiezingen waarvoor hij zelf postuleert."Claeys wijst er ook op dat alle beslissingen de laatste jaren door het uitvoerend bestuur, inclusief prof. Politis, zijn goedgekeurd. "Beslissingen die een financiële weerslag hadden, gebeurden steeds op voorstel van de penningmeester, ook de niet-indexering van de ledenbijdrage." Dat het VBS-hoofdkwartier aan een opknapbeurt toe is, onderschrijft dr. Claeys volmondig. "Ik heb het gebouw destijds leren kennen als een rariteiten-museum in verval. Stan Politis heeft als penningmeester alle prerogatieven gekregen om renovatieplannen uit te werken."Respect voor de leden Het stagnerend ledenaantal dat Stan Politis aanhaalt, is te wijten aan een nieuwe telmethode waarbij gepensioneerde specialisten niet meer meegeteld worden, verduidelijkt dr. Claeys. "Bovendien weet Stan Politis, als vaardig en leidend vakbondsman voor BVAS, dat de aansluitingsgraad bij het VBS - ruim dertig procent bij alle specialisten - vergelijkbaar is met de participatiegraad bij de syndicale verkiezingen, waar het VBS de specialisten overigens heeft opgeroepen om massaal deel te nemen.""Bij het overleg rond de nomenclatuurhervorming, de doelmatige zorg, de covid-maatregelen, de debatten rond co-governance en het in kaart brengen van de beroepsinspanningen van ons allen, heb ik bij onze leden collega's ontdekt die zeer goed weten waarover ze praten. Ze doen waar ze goed in zijn: bouwen aan de toekomst van hun specialiteit, de werkomstandigheden verbeteren en oplossingen zoeken voor de gezondheidszorg binnen de budgettaire mogelijkheden. Desinformatie respecteert de inbreng van de aangesloten beroepsverenigingen niet,' zegt Donald Claeys.Bruggen bouwenDr. Claeys betreurt de polarisatie rond de verkiezingen en heeft het over een 'Trump-stijl'. "Omdat ik de mainstream-houding verdedig, word ik plots een tegenstander." Hijzelf ziet de taken binnen het VBS-bestuur verdeeld over drie gelijkwaardige functies: voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester, met niet noodzakelijk dezelfde standpunten."In mijn model brengt de penningmeester orde op zaken in de financiën en schuift zijn verantwoordelijkheid niet af op anderen. De voorzitter zorgt voor de goede gang van zaken bij het personeel en in de vereniging. Beide zijn geen gemakkelijke opdrachten. Als secretaris-generaal ben ik vooral actief op het vlak van interprofessioneel overleg en de impact op onze dagelijkse werking als specialisten. Daarom heb ik mij tot nu bewust afzijdig gehouden, zonder een mening te verspreiden over het werk dat anderen met veel enthousiasme invullen. Maar er zijn limieten aan de beleefdheid en het zwijgen, in het belang van de organisatie.""Het voorzitterschap van onze belangrijke vereniging komt volgens mij toe aan iemand die kan luisteren en bruggen bouwen. Het voortbestaan van het VBS-GBS vergt ook een evenwicht tussen onze gemeenschappen. In het kader van een efficiënt, evenwichtig en representatief triumviraat verdient het bestuur naast een chirurg/universitaire penningmeester en een chirurg secretaris-generaal - alle twee Nederlandstalig - een voorzitter die als derde persoon een internistisch/pediatrische achtergrond heeft en tot de andere taalgemeenschap behoort, zoals dr. Marianne Michel. Ze heeft als pediater en ervaringsdeskundige in management het gewenste profiel als bruggenbouwer die de 32 beroepsverenigingen met gepast respect zal behandelen. Veel waarden zijn blijkbaar vandaag onzeker maar met respect, vriendschap en eerlijkheid worden de mooiste bouwwerken opgetrokken", besluit dr. Claeys.