Alles over Raad

Geluidshinder kan leiden tot slaapverstoring, leerachterstand, hoge bloeddruk en depressie. In de omgeving rond Brussels Airport lopen zo'n 160.000 mensen een hoger risico door blootstelling aan te hoge geluidsniveaus. De Hoge Gezondheidsraad pleit daarom voor een verbod op nachtvluchten tussen 23u en 7u.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft de milieu- en gezondheidsimpact van mondmaskers onderzocht. Volgens de HGR weegt de bescherming die mondmaskers bieden op tegen mogelijke gezondheidsrisico's. Wel pleit de HGR voor een verbod op titaniumdioxide.

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin formuleerde pas een aantal aanbevelingen om de zorgachterstand weg te werken. Een structureel beleid moet voorkomen dat bij nieuwe covidgolven die achterstand nog verder aangroeit.

Het Staatsblad van 23 maart 2020 publiceerde de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de euthanasiewet. Na het groen licht van de Raad van State over het principe van een wilsverklaring die voor onbepaalde duur geldig is, bepaalt de euthanasiewet nu kort en bondig dat de wilsverklaring waarin om euthanasie wordt verzocht voor het geval men onbekwaam is geworden voor onbepaalde duur geldig is.

De Nationale Raad zette in een advies de principes op een rij voor het nemen van foto's van een letsel bij een kind dat vermoedelijk het gevolg is van mishandeling. De concrete vraag die de Raad behandelde betrof een schoolarts.

Een Nederlandse rechtbank oordeelde in mei dat de 12-jarige David het recht had om een levensverlengende behandeling te weigeren. Het Hof van Amsterdam bevestigde deze uitspraak op 11 juli. Bij David was in november 2016 een hersentumor vastgesteld. Die was operatief verwijderd. Daarna stelde de behandelende arts voor het standaardtraject te volgen, namelijk bestraling gedurende zes weken en nadien chemo.

De Hoge Gezondheidsraad schreef een praktische leidraad over het belang van reinigings- en ontsmettingsmethoden van bevuilde medische hulpmiddelen voor sterilisatie. De brochure legt ook de belangrijkste aanbevolen sterilisatiemethoden uit, doet aanbevelingen inzake verpakkingen enz.

Willen jullie meer of minder stageplaatsen in 2018? Meer, meer! Oké, dat is dan geregeld..." Een kleine persiflage op een ondertussen beruchte uitspraak van een omstreden Nederlands politicus. Maar wel mooi toepasbaar op de houding van de vele overheden die dit land rijk is in verband met de dubbele cohorte artsen die in 2018 afstudeert. Al jaren is het een bekend gegeven.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info