Alles over Raad

De Nationale Raad zette in een advies de principes op een rij voor het nemen van foto's van een letsel bij een kind dat vermoedelijk het gevolg is van mishandeling. De concrete vraag die de Raad behandelde betrof een schoolarts.

Een Nederlandse rechtbank oordeelde in mei dat de 12-jarige David het recht had om een levensverlengende behandeling te weigeren. Het Hof van Amsterdam bevestigde deze uitspraak op 11 juli. Bij David was in november 2016 een hersentumor vastgesteld. Die was operatief verwijderd. Daarna stelde de behandelende arts voor het standaardtraject te volgen, namelijk bestraling gedurende zes weken en nadien chemo.

De Hoge Gezondheidsraad schreef een praktische leidraad over het belang van reinigings- en ontsmettingsmethoden van bevuilde medische hulpmiddelen voor sterilisatie. De brochure legt ook de belangrijkste aanbevolen sterilisatiemethoden uit, doet aanbevelingen inzake verpakkingen enz.

Willen jullie meer of minder stageplaatsen in 2018? Meer, meer! Oké, dat is dan geregeld..." Een kleine persiflage op een ondertussen beruchte uitspraak van een omstreden Nederlands politicus. Maar wel mooi toepasbaar op de houding van de vele overheden die dit land rijk is in verband met de dubbele cohorte artsen die in 2018 afstudeert. Al jaren is het een bekend gegeven.