Psychiaters doen het op hun manier

Psychiaters doen het op hun manier

Frieda Matthys - "De onderhandelingen die de psychiaters voeren met de overheid over het verder uitrollen van het zgn. 'artikel 107' zijn al enkele keren in de media geweest. Soms werd er gesuggereerd dat we op een clash uit waren." Niets is minder waar, zegt Frieda Matthys.

Hoge Gezondheidsraad pleit voor striktere richtlijn alcoholgebruik

Hoge Gezondheidsraad pleit voor striktere richtlijn alcoholgebruik

Op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) boog de Hoge Gezondheidsraad zich over de risico's van alcoholgebruik. In de richtlijn staan verregaande voorstellen, zoals een totaalverbod op alcoholreclame.

Mentaliteitsverandering

Mentaliteitsverandering

Frieda Matthys - Maandag 11 juni stelde de Hoge Gezondheidsraad haar advies voor over de risico's van alcoholgebruik. "Pas als er voldoende maatschappelijk draagvlak is, zullen politici het aandurven om minder populaire maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid", zegt prof. verslavingszorg Frieda Matthys, die deel uitmaakte van de werkgroep.