Alles over Maggie De Block

Op de Nationale Commissie van maandag 17 juni werd door onder meer Mickaël Daubie (Riziv) een stand van zaken gepresenteerd over de nomenclatuurhervorming. Prof. Stan Politis, die voor Bvas aanwezig was, blijft met heel wat onzekerheden voor de artsen zitten.

"Veertig jaar had ik met de FOD geleefd, gewerkt, bijna geslapen en zeker tijdens crisissen lange dagen gemaakt. Toen men mij vroeg, zei mijn hart onmiddellijk 'ja'. Ik moest het departement mee helpen redden. Het was alle hens aan dek."

Het zal niet langer mogelijk zijn dat artsen-specialisten in opleiding meerdere opeenvolgende werkweken van 72 uur draaien. Ze krijgen ook een hogere vergoeding voor werken tijdens oncomfortabele uren en voor verplaatsingen en onkosten.

Hoe geven we (opnieuw) zuurstof aan onze gezondheidszorg? Met andere woorden wat zijn oplossingen voor de personeelstekorten waar de zorgsector vandaag mee kampt. Dat is de vraag die centraal staat op het symposium dat beMedTech op 20 november in Brussel organiseert.

Hoe geven we (opnieuw) zuurstof aan onze gezondheidszorg? Met andere woorden wat zijn oplossingen voor de personeelstekorten waar de zorgsector vandaag mee kampt. Dat is de vraag die centraal staat op het symposium dat beMedTech op 20 november in Brussel organiseert.

Een taskforce van artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters, decanen, opleidingscoördinatoren enz. gaat aanbevelingen formuleren om de kwaliteit van de stages in België te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt in het najaar aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorgelegd.

"Het is enigszins betreurenswaardig dat de overheid alle grote projecten (hervorming nomenclatuur en eerste lijn, ziekenhuisfinanciering enz.) tegelijkertijd start en behandelt. Dit leidt onvermijdelijk tot een impasse aangezien voor deze verschillende projecten gewoonlijk dezelfde middelen worden ingezet." Zegt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

"Ja, ik fungeerde als bliksemafleider. Het was een politiek spel van jewelste. Harder dan normaal. Alsof ik het virus zelf verspreidde. Alsof ik 's nachts over de dorpen vloog om het uit te strooien (lacht). Maar je moet dat een plaats geven."

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info