Alles over Maggie De Block

Een taskforce van artsen-specialisten in opleiding, stagemeesters, decanen, opleidingscoördinatoren enz. gaat aanbevelingen formuleren om de kwaliteit van de stages in België te verbeteren. Het resultaat daarvan wordt in het najaar aan minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorgelegd.

"Het is enigszins betreurenswaardig dat de overheid alle grote projecten (hervorming nomenclatuur en eerste lijn, ziekenhuisfinanciering enz.) tegelijkertijd start en behandelt. Dit leidt onvermijdelijk tot een impasse aangezien voor deze verschillende projecten gewoonlijk dezelfde middelen worden ingezet." Zegt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

"Ja, ik fungeerde als bliksemafleider. Het was een politiek spel van jewelste. Harder dan normaal. Alsof ik het virus zelf verspreidde. Alsof ik 's nachts over de dorpen vloog om het uit te strooien (lacht). Maar je moet dat een plaats geven."

De Kamer keurde op 20 juli het wetsontwerp van minister Vandenbroucke (Vooruit) - mee ondertekend door justitieminister Van Quickenborne (Open VLD) - goed dat de Toezichtscommissie in de Kwaliteitswet regelt. Aan de oorspronkelijke tekst werd flink gesleuteld.

Met een reeks getuigenissen over kwetsbaarheid en veerkracht wil Artsenkrant bijdragen aan de tendens van stijgende aandacht voor de mens achter de arts (hier: bekende persoonlijkheid uit de gezondheidszorg). Zijn carrière gaat met rasse schreden vooruit, maar het gebeurde twee keer dat kersvers adjunct-administrateur-generaal van het Riziv Pedro Facon geveld werd door uitputtingsverschijnselen.

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal ziekenfondsen in België gehalveerd. Het meest spectaculair is de reductie bij de CM, waar er van 19 ziekenfondsen nog twee overblijven. De fusie van Partena en het Onafhankelijk Ziekenfonds tot Helan kreeg ongetwijfeld de meeste aandacht.

Pedro Facon begint op 11 april als adjunct-administrateur-generaal bij het Riziv - als zowat de nummer twee dus. Hij slaagde in de selectieprocedure en de ministerraad bekrachtigde zijn voordracht.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info