Haruspex

Haruspex

Geert Verrijken - Sommige waarnemers denken/hopen dat de politieke soap van de voorbije weken uitmondt in een feest van de democratie. Daarbij kan het parlement dan voluit zijn rol spelen. Anderen zien het eerder somber in. Uiteindelijk beschikt de doorgestarte regering Michel I over amper 52 op 150 zetels in de Kamer. En heeft ze geen meerderheid in de taalgemeenschappen. Al bij al is dat een flink democratisch deficit.

Wat nu met de onaffe werven?

Wat nu met de onaffe werven?

Het wetsontwerp over ziekenhuisnetwerken is donderdag 6/12 nog niet goedgekeurd door het Parlement. Het was niet alleen dat de plenaire vergadering duidelijk andere dingen aan haar hoofd had. cdH-volksvertegenwoordiger Fonck verkreeg dat een advies van de Raad van State werd gevraagd over een amendement.

Zevenduizend maal intercultureel tolken vanop afstand in 2018

Zevenduizend maal intercultureel tolken vanop afstand in 2018

Sinds begin 2018 kan via een systeem met videoconferenties een interculturele bemiddelaar vanop afstand worden ingezet. De bemiddelaar tracht taal- en cultuurbarrières tussen zorgverlener en patiënt op te lossen. Tot eind november 2018 werd bijna zevenduizend keer van het systeem gebruik gemaakt.

De Block onder vuur wegens 'contingenteringsattest'

De Block onder vuur wegens 'contingenteringsattest'

Er was vorige week ophef in de Franstalige pers over het voornemen van minister De Block om voor de beroepsopleiding van artsen een contingenteringsattest in te voeren. In de Kamer verdedigde de minister haar beleid om de quota in de toekomst te bewaken.

'Zoveel geluk, zoveel mogelijkheden gehad'

'Zoveel geluk, zoveel mogelijkheden gehad'

"Ik heb zoveel geluk, zoveel mogelijkheden gehad in mijn carrière dat ik mijn kennis en kunde ten dienste wou stellen van zij die het echt nodig hebben". Zo'n veertig jaar geleden behaalde Specialist van het Jaar 2018 Greta Dereymaeker als eerste vrouw aan KU Leuven het diploma van orthopedisch chirurg. Op tientallen missies in Afrika en Azië opereerde ze om en bij de 1.500 jonge patiënten met klompvoeten. Ze is vandaag een van de laatste chirurgen in België die deze procedures nog beheerst.

En wat als je niet binnen het plaatje past?

En wat als je niet binnen het plaatje past?

Ilse Weeghmans - De algemene beleidsnota van 27 oktober 2016 kondigde al aan dat behandelend artsen voor hun verantwoordelijkheid geplaatst zouden worden. Voor hen zouden er profielen komen waarin per type van pathologie een soort van standaardduur van tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid zou worden aangegeven. Behandelend artsen die significant en ongefundeerd van deze standaarden afwijken, zouden hierop worden aangesproken.

Symposium over kwaliteit van de opleiding

Symposium over kwaliteit van de opleiding

Op zaterdag 24 november reikt minister De Block de award 'De Specialist van het jaar' uit. Aansluitend organiseert het VBS in samenwerking met Artsenkrant een interessant symposium over de kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist. Inschrijven kan u hier.

Wettelijk kader voor verpleegkundig specialist

Wettelijk kader voor verpleegkundig specialist

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block creëert een wettelijk kader voor de verpleegkundig specialist. Die moet wetenschappelijke innovatie helpen vertalen naar de klinische praktijk.

Keuzevrijheid die ertoe doet, niet welke keuze mensen effectief maken

Keuzevrijheid die ertoe doet, niet welke keuze mensen effectief maken

Freya Saeys - Ongeveer anderhalf jaar geleden kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan dat ze voortaan de NIP-test zou terugbetalen. Een golf van - naar mijn mening - onterechte verontwaardiging volgde. Praatprogramma's liepen vol, verontwaardigde opiniestukken werden geschreven en velen vreesden voor de 'eliminatie' van kinderen met Downsyndroom. Een jaar later blijkt de paniek voorbarig. Er werden in 2017 immers meer kinderen met het Down-syndroom geboren.

Terugbetaling oncofreezing uitgebreid

Terugbetaling oncofreezing uitgebreid

De conventie oncofreezing wordt uitgebreid tot vrouwen met borderline ovariumtumor en tot patiënten met hematopoëtische aandoeningen waarvoor stamceltherapie noodzakelijk is. En minister De Block zet ook in op sensibilisering.

Franstalige geneeskundestudenten vragen numerus fixus

Franstalige geneeskundestudenten vragen numerus fixus

Het CIUM schreef samen met BVAS een brief naar federaal minister Maggie De Block en minister Jean-Claude Marcourt van de Franstalige gemeeenschap om een numerus fixus te vragen na de bachelor-jaren geneeskunde.

Burn-out treft meer vrouwelijke artsen

Burn-out treft meer vrouwelijke artsen

Het jaarlijkse symposium van de Medical Women's Association of Belgium (MWAB) zoomt in op het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke artsen inzake burn-out en depressie. Een voorsmaakje.

De dag dat ik de Personal Health Viewer raadpleegde

De dag dat ik de Personal Health Viewer raadpleegde

Marc Cosyns - 'Dokter, heb je nog wat tijd om je iets te vragen over e-health, zo niet maak ik een nieuwe afspraak?' vraagt een chronische patiënt van 73 jaar, met vriendelijke stem. "Laat maar horen," zeg ik "misschien kan ik je meteen antwoorden?"

Snel en flexibel gegevens delen met de patiënt

Snel en flexibel gegevens delen met de patiënt

Ilse Weeghmans - Goede zorg voor patiënten betekent in de eerste plaats dat gegevens gedeeld worden zodat de patiënt niet 'de rode draad' is van zijn eigen zorg. Een werkende e-health waarin alle diensten naadloos, net zoals de zorg, op elkaar aansluiten en de patiënt maar één keer moet inloggen om een overzicht te krijgen van zijn of haar zorg. Met uiteraard eigen aanvullingen, metingen, info over de zorg thuis, ...

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

Pediaters blijven waakzaam over toepassing laagvariabele zorg

"Het kabinet van minister De Block heeft het Riziv opdracht gegeven om prioritair na te gaan hoe in de laagvariabele zorg 'moeder en kind' als aparte individuen kunnen beschouwd worden. Dat is belangrijk, het vormt een basisprincipe."

De Block met een goed TB-rapport in New York

De Block met een goed TB-rapport in New York

Deze week werd bij de Verenigde Naties op het hoogste niveau nagedacht over de strijd tegen tuberculose. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelde er woensdag op de Algemene Vergadering het Belgische beleid inzake tuberculose voor. Met recht en reden. We doen het goed.