Alles over Wallonië

Vergrijzing en technologische ontwikkelingen zetten het budget voor gezondheidszorg onder druk en dreigen de solidaire toegankelijkheid te ondermijnen. Om dit te voorkomen lanceert dokter Karel Vermeyen een hervormingsvoorstel met een decentraal georganiseerde gezondheidszorg en een volledig gesplitste financiering naar de gemeenschappen toe.

Het Rode Kruis trekt aan de alarmbel. Het KB dat minister Vandenbroucke in de maak heeft om de taken van basisverpleegkundigen maakt dat de organisatie vanaf 2026 veel moeilijker mensen zal vinden om bloed af te nemen.

600.000 Belgen kregen in 2021 de diagnose diabetes. U leest het goed, Belgen. Wie verder zoekt buiten de krantenartikels en de cijferdatabank van het Intermutualistisch Agentschap raadpleegt, merkt op dat dit Belgische cijfer veel vertelt over hoe "België" werkt. Vooral niet werkt.

In juni ging Sciensano van start met de pilootstudie van 'Be.well.pro', een project dat het werkgerelateerd mentaal welzijn van Belgische artsen en andere zorgverleners in kaart wil brengen. De vragenlijst die Sciensano daarvoor ontwikkelde, zal in acht samenwerkingsverbanden geïntegreerde zorg en netwerken geestelijke gezondheidin Vlaanderen, Brussel en Wallonië getest worden.

In 2021 rekenden de 100 algemene en universitaire ziekenhuizen van ons land samen voor 1,32 miljard euro aan remgeld, supplementen en niet-vergoedbare betalingen aan in het klassieke en het dagziekenhuis. De ereloonsupplementen zijn daarin goed voor 598 miljoen.

De Planningscommissie voorziet dat er in het jaar 2041 bijna 10.000 huisartsen in Vlaanderen actief zullen zijn. Dat zijn er een kleine 3.000 meer dan in 2021. Toch zullen deze huisartsen minder dan vandaag, aan de behoeften van de bevolking kunnen beantwoorden.

Een opmerkelijk communautair verschil manifesteert zich in de (de)conventiegraad van de kinesitherapeuten. Amper 56% van de Vlaamse kinesisten is tot het jongste akkoord toegetreden terwijl dat in Wallonië en in Brussel veel meer is, namelijk 92 en 73%.

De hervorming van het dagziekenhuis betekent extra werk voor de huisartsen en is enkel haalbaar als er aanzienlijke ondersteunende maatregelen worden getroffen. Dat was de teneur op het afgelopen congres van de Belgian Association of Ambulatory Surgery (BAAS).

Een kwart van de anesthesisten (25%) rekent ereloonsupplementen aan. Ze worden daarin op respectabele afstand gevolgd door gynaecologie (12%), chirurgie (12% en orthopedie (10%). In de andere disciplines vraagt telkens minder dan 10% van de artsen een supplement. Anesthesie golft als het ware mee met alle chirurgische disciplines die gebruik maken van het operatiekwartier.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet aanbevelingen om de veiligheid van voetgangers in stedelijke gebieden te verbeteren. Volgens de WHO sterven jaarlijks meer dan 270.000 voetgangers op de wereldwegen, goed voor 22% van alle verkeersdoden.

Sinds 2001 beschikt elke Noor over een huisarts. Noorwegen heeft een getrapte gezondheidszorg, echelonnering zeg maar. Het systeem heeft zijn merites: het sterftecijfer en het aantal patiënten dat zich naar de spoedgevallen begeeft, daalt. Maar volgens een aantal Noorse en Zweedse kranten verkeert de gezondheidszorg in Noorwegen wel in crisis.

In 2022 werd bij een op de acht letselongevallen in het verkeer vluchtmisdrijf gepleegd. Dat is het hoogste aandeel in tien jaar. Dat blijkt uit een nieuwe statistische analyse van Vias institute. Voetgangers en fietsers zijn het vaakst het slachtoffer van ongevallen met vluchtmisdrijf.

Het ledental van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten is in 2022 onder de symbolische drempel van 40% van de Belgen gezakt. De Hulpkas ZIV daarentegen ziet zijn (beperkte) ledental met een spectaculaire 13,39% stijgen. Wellicht gaat het vooral over vluchtelingen uit Oekraïne.

Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) heeft officieel de toestemming om in juni deel te nemen aan de syndicale artsenverkiezingen, zo laat de organisatie weten. Uiteraard is dat ook het geval voor Bvas en Kartel.

Het Riziv maakte deze week de cijfers bekend van het aantal artsen dat in 2023 het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen blijft onderschrijven. De verschillen met vorig jaar zijn niet groot maar gaan toch naar een toename van het aantal artsen dat eigen tarieven hanteert.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info