Alles over Wallonië

Het Kenniscentrum kreeg de vraag de organisatie van de ziekenhuiszorg voor kinderen in ons land door te lichten, en na te gaan of thuisopname niet vaker als alternatief kan dienen.

Een van de manieren om het belastbaar inkomen, en dus de belastingdruk, te verlagen zijn leningen aan KMO's of zelfstandigen, waarvan de voorwaarden per gewest verschillen. Dat geldt ook voor de federale tax shelter, gericht op investeringen in het kapitaal van een KMO. Hier kan het belastingvoordeel oplopen tot 45%!

Met gemiddeld 1.664 bevestigde besmettingen per dag, gaat het aantal covidinfecties in stijgende lijn. Maar het aantal ziekenhuisopnamen daalt nog.

De huisarts kan dan toch het vaccin tegen covid toedienen en een consultatie of bezoek aanrekenen zoals hij dat doet bij een andere vaccinatie. Het Riziv deelde dat maandag (5 september) mee aan het Verzekeringscomité.

Eén op de 15 kinderen in België heeft een speciale zorgnood. Tien procent van de gezinnen telt minstens één kind met een speciale zorgnood. Dat heeft impact op de ouders. Ze zijn vaker invalide of blijven omwille van ziekte vaker afwezig op het werk dan ouders zonder kinderen met een speciale zorgnood. Dat komt naar voren uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Vanaf 1 januari 2023 wil het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen -samen met de andere partners binnen de thuisverpleging- remgeld gaan innen. Dat zal conform het wettelijke kader gebeuren. De organisatie praat hierover met de overige vertegenwoordigers van thuisverpleegkundigen. Waalse en Brusselse thuiszorgorganisaties vragen al veel langer remgeld.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames, covidpatiënten op de ICU en sterfgevallen neemt toe. Dat zorgt nog niet voor zoveel extra belasting in de eerste lijn en in de ziekenhuizen, maar ook aantal besmettingen in de zorgsector zelf neemt sterker toe dan elders.

De huisartsgeneeskunde staat voor duidelijke, doelgerichte keuzes. Een nieuwe nota tekent daartoe een actieplan uit en wil zo bijdragen tot heldere uitgangspunten in de discussie over de toekomst van het beroep en de geïntegreerde zorg.

De federaties voor palliatieve zorg van Wallonië, Brussel en Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren op 14 juni een gezamenlijk event op het Brusselse Muntplein. Aanleiding is de 20ste verjaardag van de Wet op de palliatieve zorg.

De stroke unit van het UZ Brussel krijgt het label van de ESO. Alle facetten van de beroertezorg beantwoorden er aan de strenge Europese kwaliteitscriteria.

De helft van de Vlamingen vindt samenwerking tussen de gemeenschappen een verrijking. Tegelijk is 57% van oordeel dat Vlaanderen en Wallonië best zelf financiële verantwoordelijkheid dragen. Vier op tien wil de sociale zekerheid op Belgisch niveau organiseren en een even groot percentage geeft de voorkeur aan een Vlaamse sociale zekerheid.

Het aantal besmettingen daalde in de periode van 9 tot 15 mei met 19% in vergelijking met het gemiddelde van de zeven dagen daarvoor. Het Rt berekend op grond van de diagnosen bedraagt nu 0,873.

Het aantal besmettingen met covid daalde de voorbije periode nog lichtjes, maar het aantal opnamen in ziekenhuizen en op de ICU wegens covid blijft duidelijk gunstig evolueren. De griep lijkt het land uit.

"De manier waarop men in het kader van de contingentering de instroom berekent, baart me zorgen. Buiten de curatieve Riziv-geneeskunde zijn er vele andere beroepsmogelijkheden. Er is hoge nood aan maatschappelijk georiënteerde artsen."

Het Riziv publiceerde zopas de cijfers over de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen. De tendens is dat minder artsen het tarievenakkoord verwerpen. Tussen specialismen zie je wel grote verschillen - en er zijn ook regionale en lokale variaties.

Uw menig telt!

Hoe blijft u up-to-date van de actualiteit in de gezondheidszorg? Hoe makkelijk of moeilijk vindt u het om de jaarlijkse accrediteringspunten te behalen? Wat is uw toonaangevende medische informatiebron? Heeft u een abonnement op Artsenkrant? Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden en u zo in de toekomst steeds op de door u gewenste manier en met de juiste activiteiten te kunnen blijven informeren.

Help ons deze prangende vrAAAgen te beantwoorden!