Alles over Wallonië

Op de Nationale Commissie van maandag 16 november presenteerde het Intermutualistisch Agentschap een analyse van het aantal ambulante consultaties volgens het tarief: geconventioneerd of niet.

Bij 12% van de verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft in ons land is er sprake van vluchtmisdrijf. In 2019 gebeurde dus gemiddeld elke twee uur een ongeval waarbij de dader de vlucht nam. Vias institute wil meer aandacht voor het probleem.

De gesplitste aankoop is een gangbare optimalisatietechniek bij successieplanning. Hierbij wordt een onroerend goed verdeeld tussen enerzijds de vruchtgebruiker, die het recht heeft het goed te gebruiken en de inkomsten ervan te ontvangen, anderzijds de naakte eigenaar, die het goed in zijn geheel zal verkrijgen na het overlijden van de vruchtgebruiker. Deze methode maakt het ook mogelijk om via verschillende schenkingen of gesplitste aankopen de successierechten te verminderen. De fiscus heeft de fiscale regels die van toepassing zijn op deze transacties onlangs overigens vereenvoudigd.

Een van de neveneffecten van de covid-19-crisis is dat het mobiliteitsgedrag van de Belg veranderd is. Actieve vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen zijn toegenomen, ten koste van de auto en het openbaar vervoer. Die verandering zou wel eens blijvend kunnen zijn, blijkt uit de jongste Mobiliteitsbarometer van Vias institute.

"Mocht het niet zo triest zijn, je zou het bijna bewonderenswaardig kunnen noemen. De zoektocht naar een Belgische regering. Maar het is gewoon triest. Intriest zelfs", schrijft Jürgen Constandt.

In 2001 raadpleegde 5,9% van de Belgen een homeopaat. Anno 2018 was dat nog slechts 1,7% -1,5% in Vlaanderen, 1,8% in Wallonië en 2,3% in Brussel. Dat blijkt uit een recent rapport van Sciensano op basis van de gezondheidsenquête uit 2018.

Het aantal nieuwe gevallen begint trager toe te nemen. Komt de nieuwe top in het zicht? Het is zeker nog te vroeg om het te zeggen. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen lijkt te stabiliseren, maar het aantal covidpatiënten ín het ziekenhuis blijft toenemen.