Alles over Wallonië

Elk jaar overlijden er in België ruim 9.000 personen aan de gevolgen van roken, blijkt uit de recentste bevindingen van Sciensano. Dat komt neer op één overlijden per uur. Ondanks een dalende trend, blijven ongelijkheden bestaan, met een grotere impact bij mannen en in Brussel en Wallonië. Op World No Tobacco Day vraagt Sciensano meer aandacht voor de gevolgen van roken.

Een studie uitgevoerd door het Intermutualistisch Agentschap (IMA) en het Riziv (RIZIV) belicht de risicofactoren voor langdurige arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Ze stelt een voorspellingsmodel voor dat het gezondheidsbeleid en de opvolging van patiënten door adviserend artsen en hun teams kan verbeteren.

In de aanloop naar de verkiezingen gaan er stemmen op om de quota voor de toekenning van Riziv-nummers af te schaffen. Niet alle gezondheidszorgprofessionals zijn daar voorstander van.

Het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Net als bij de VIKZ is het hoofddoel van het platform het bevorderen van zorgkwaliteit, maar de ontwikkelde middelen verschillen. Denis Herbaux, de directeur van het PAQS, legt uit.

Bij het begin van de lente worden ook teken weer actief. Sciensano en Departement Zorg vragen om alert te zijn voor tekenbeten en opgelopen tekenbeten te melden via het platform TekenNet.

Tijdens de vergadering van de Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen van maandag werden de gedetailleerde cijfers over de conventioneringsgraad van artsen bekendgemaakt. De globale toetredingsgraad van 86,26% verbergt grote verschillen.

De griepvaccinatiegraad in risicogroepen haalt het aanbevolen niveau van 75% niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij hun leden. De vaccinatie door apothekers verhoogde de globale vaccinatiegraad niet.

België zal tegen 2070 12,9 miljoen inwoners tellen. Maar vanaf het einde van de jaren 2040 zal de bevolking enkel in Vlaanderen nog stijgen, terwijl ze in Wallonië en Brussel daalt. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

Hoeveel uren werken huisartsen en specialisten per week? De FOD Volksgezondheid heeft het laten onderzoeken. Zo kan de Planningscommissie Medisch Aanbod realistisch inschatten hoeveel nieuwe artsen er nodig zijn om collega's te vervangen die met pensioen gaan.

Voor de vijfde keer heeft het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de performantie van het Belgisch gezondheidszorgsysteem onderzocht. Voor het eerst is ook de veerkracht (het vermogen van het systeem om zich te herpakken na een crisis) beoordeeld.

Tussen het jaar 2000 en 2021 is de foeto-infantiele sterfte met 40% gedaald. Tegenover twintig jaar geleden is het aantal intra-uteriene foetale overlijdens wel gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over foeto-infantiele sterfte van Statbel.

Tussen 2012 en 2021 verdubbelde het aantal partiële verblijven in psychiatrische instellingen bijna. Concreet tekende zich een stijging af van 7.478 naar 12.487 verblijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Volksgezondheid met betrekking tot de zorgactiviteit in de psychiatrische instellingen in 2021.

In 2023 werden op 25 locaties in ons land tijgermuggen waargenomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de twaalf locaties die een jaar eerder gevonden werden. Een onrustwekkende evolutie, stelt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De tijgermug heeft immers het potentieel om virussen over te brengen.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info