Alles over Wallonië

Het aantal besmettingen met covid daalde de voorbije periode nog lichtjes, maar het aantal opnamen in ziekenhuizen en op de ICU wegens covid blijft duidelijk gunstig evolueren. De griep lijkt het land uit.

"De manier waarop men in het kader van de contingentering de instroom berekent, baart me zorgen. Buiten de curatieve Riziv-geneeskunde zijn er vele andere beroepsmogelijkheden. Er is hoge nood aan maatschappelijk georiënteerde artsen."

Het Riziv publiceerde zopas de cijfers over de toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen. De tendens is dat minder artsen het tarievenakkoord verwerpen. Tussen specialismen zie je wel grote verschillen - en er zijn ook regionale en lokale variaties.

Dokter Jean-Luc Belche is docent aan de faculteit huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Luik en werkt in een wijkgezondheidscentrum in de Luikse wijk St-Léonard, waar heel wat mensen in armoede wonen. Zijn vaststelling: Wallonië is een van de armste regio's in Europa. Een weloverdacht zorgbeleid moet daarmee rekening houden om de zorgtoegankelijkheid zo billijk mogelijk te maken, vindt hij.

"Dat Vlaanderen argwanend is, is verklaarbaar. Het akkoord trekt de stok achter de deur bij voorbaat terug, neemt als norm dat een Franstalige arts een vijfde minder werkt dan een Vlaamse arts en er is geen 'feedback loop' over de 'deperditie', het 'verlies' tijdens de opleiding."

Vorige week werd op het Verzekeringscomité en de Nationale Commissie het aantal artsen dat het akkoord artsen-ziekenfondsen verwerpt bekendgemaakt. Tegenover vorig jaar is een lichte vooruitgang geboekt.

Tijdens de vaccinatiecampagne waren Vlaamse huisartsen duidelijk het ijverigst om aan de hand van het GMD risicopatiënten te detecteren. Een rapport van de Taskforce Vaccinatie oppert dat het verschil in ijver misschien het verloop van de pandemie in de verschillende gewesten heeft beïnvloed.

Vorig jaar vielen in Vlaanderen 291 verkeersdoden. Dat zijn er 45 meer dan een jaar eerder, ofwel een stijging van 18%. In Brussel en Wallonië daalde het aantal verkeersdoden.

Blikvanger Gezondheidszorg - Covid-19 geeft een overzicht van de structuren die het eerste anderhalf jaar van de covidcrisis in het leven werden geroepen, en de middelen die door de FOD Volksgezondheid, samen met het Riziv, ter beschikking werden gesteld. Een greep uit de statistieken.

Hoewel Belgen gemiddeld iets minder lang leven dan de meeste West-Europeanen zijn ze doorgaans tevreden over hun gezondheid. Zelfmoord is de belangrijkste oorzaak van verloren levensjaren bij mannen onder de 75 jaar en de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren.

De ziekenhuisfinanciering is inderdaad chronisch ziek en dat weten we al een tijd. Het ziekenhuisplan van minister Frank Vandenbroucke borduurt voort op die eerdere diagnose en ook de behandelmethoden zijn niet bepaald nieuw, schrijven Frieda Gijbels en Lorin Parys.

Het is tijd om werk te maken van de centra voor beroertezorg. Die oproep deed dokter Geert Vanhooren namens de Belgian Stroke Council (BSC) tijdens een symposium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde - eind november. De boodschap blijft actueel: de procedure zit al sinds 2019 muurvast.

Sciensano schat de oversterfte in 2021 op vijf procent. Die is voornamelijk te wijten aan covid en bedraagt het dubbele van een 'normaal' jaar - maar het is nog geen derde van wat we in 2020 zagen. In de derde en de vierde golf zag je gelukkig niet meer de pieken van de eerste twee golven.

De helft van de huisartsen en specialisten ouder dan 65 is nog steeds professioneel actief. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête over de eindeloopbaanplanning bij artsen. De passie voor het vak, de onzekerheid over de continuïteit voor hun patiënten en financiële onrust zijn de belangrijkste redenen om aan de slag te blijven.

Bijna de helft van de Belgen weet niet wat gezondheidsgegevens zijn en heeft nooit gehoord van het elektronisch medisch dossier. De huisarts blijft veel populairder dan dokter Google.

Voor het geval de omikronvariant de komende weken ongenadig toeslaat en er (ook) heel wat huisartsen uitvallen, heeft huisartsenvereniging Domus Medica een noodplan in vier fases klaar. "In de hoop dat we het nooit moeten gebruiken", voegt voorzitter Roel Van Giel eraan toe.

We interviewen Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce Vaccinatie, op het hoogtepunt van de vierde golf. Vlaanderen heeft een hoge vaccinatiegraad, maar de pandemie breekt nieuwe records. Was dit de golf te veel?