Alles over Wallonië

Gezondheidszorg wordt steeds meer ouderenzorg en de regionale voorkeuren hierin verschillen sterk. Een overdracht naar de deelstaten is dus aangewezen. De huidige versnippering bemoeilijkt immers het verstrekken van zorg op maat. Aldus de federale CD&V-volksvertegenwoordigers Wouter Beke, Koen Geens en Servais Verherstraeten in een vrije tribune op Tijd.be.

In 2022 stierven er 5.612 mensen meer dan je normaal zou verwachten, heeft Sciensano berekend. Met 5,1% lag de oversterfte vorig jaar hoger dan in 2021 (4,9%) - hoewel een stuk lager dan in het eerste covidjaar 2020 (17,5%).

Sinds 2018 moeten rechters in bepaalde gevallen een alcoholslot opleggen aan overtreders waarbij een vermoeden van alcoholverslaving bestaat. De installatie van een alcoholslot zorgt effectief voor een gedragsverandering.

Het aantal geboorten in Vlaanderen is het voorbije decennium met 6,35% gedaald, van 68.757 in 2012 tot 64.282 in 2021. Bijna een vierde van de geboortes in 2021 gebeurde via een keizersnede. Dat is het hoogste aandeel ooit. Overgewicht en obesitas bij zwangere vrouwen moet daarom proactief aangepakt worden.

Een nieuw KB regelt de programmatie van de S2-centra - de gespecialiseerde beroertezorg. Dat moet de patstelling doorbreken die de erkenning van die centra erg bemoeilijkte.

Covid zit weer in de lift. Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe gevallen is met 28% gestegen, en dat van het aantal ziekenhuisopnamen met 36%. Maar het aantal sterfgevallen en de bezetting van intensive care blijven stabiel.

De specifieke kenmerken van onze hoofdstad verantwoorden een hoger aantal ziekenhuisbedden per inwoner dan de drempel die door de programmatie op nationaal niveau is vastgelegd. Dat stelt ziekenhuiskoepel Gibbis.

Het voorstel van Wachtposten Vlaanderen om provinciale samenwerkingsverbanden op te richten voor wachtposten is goed bedoeld, zegt dokter Stijn Geysenbergh. Maar minstens komt het veel te vroeg.

De politiek bakkeleit al enkele jaren over de hervorming van de motorrijtuigenbelasting. Door de algemene stijging van de energieprijzen en met oog op de verkeersveiligheid en een groenere mobiliteit ligt de nadruk vandaag duidelijk op een snellere overgang naar minder vervuilende en minder krachtige voertuigen.

Op 22 oktober viert het Vlaams Artsenverbond (VAV) zijn 100-jarig bestaan. In aanloop daarheen belicht Artsenkrant in vier afleveringen de geschiedenis van het VAV. Lieve Van Ermen, voorzitter sinds 2021, blikt in dit vierde deel vooruit op de toekomst. De rol van het VAV is nog lang niet uitgespeeld.