Alles over UZ Brussel

Afgelopen zondag ontving het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel meer dan 300 kinderen die in de periode 2014-2015 in het ziekenhuis verwekt werden. Het fertiliteitscentrum dateert uit 1983 en bestaat nu dus 40 jaar.

Sommige woonzorgcentra en ziekenhuizen proberen nog steeds hinderpalen op te werpen voor de toepassing van de euthanasiewet. Een symposium van LEIF Antwerpen zoomt in op de praktijk van euthanasie in zorginstellingen.

In januari organiseerde vzw de Maretak een symposium over doelgerichte zorg, een aanpak waarbij de wensen en noden van de patiënt centraal staan. Prof. dr. Maarten Moens (UZ Brussel en VUB) lichtte er toe hoe een zorgverlener dit in de praktijk kan brengen.

Het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) is een aandoening die voorkomt bij 5 tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is een van de meest voorkomende hormonale en reproductieve stoornissen bij vrouwen (1). Naast het vermoeden van onderrapportage is bekend dat veel patiënten pas maanden tot meerdere jaren na het ontstaan van symptomen de diagnose gesteld krijgen.

Bij diabetes type 1 denken velen van ons automatisch aan het klassieke beeld van een jong kind met deze aandoening. Nochtans ligt het absolute jaarlijkse aantal diagnosen hoger bij volwassenen dan bij kinderen. Prof. Robert Hilbrands (kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel) neemt beide leeftijdscategorieën mee in een beschouwing over de diagnose van diabetes type 1.

In België hebben ongeveer 3.800 kinderen diabetes type 1. Dankzij het kwaliteitscontrolesysteem van Sciensano weten we niet alleen met hoeveel ze zijn, maar ook hoe ze behandeld worden en hoe ze het maken.

Er komt in de eerste fase een budget voor de somatische zorg in de psychiatrische ziekenhuizen. Later zou er dan een uitbreiding komen naar de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ).

De stroke unit van het UZ Brussel krijgt het label van de ESO. Alle facetten van de beroertezorg beantwoorden er aan de strenge Europese kwaliteitscriteria.

Een lip-, kaak- en gehemeltespleet is een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Naast efficiënte preventie is een geoptimaliseerde behandeling cruciaal om de impact op de ontwikkeling van kinderen met schisis minimaal te houden. En daar slagen we in Vlaanderen in.

"Ik zou patiënten minder stralingsbelasting willen geven maar word financieel beloond als ik er veel geef." Dat citaat van professor Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel (AK 2691), zorgde voor een interessante en respectvolle open gedachtewisseling met dokter Günther De Praeter, radioloog in het AZ Sint-Maarten Mechelen. Thema: de impact van de prestatiebetaling op het voorschrijfgedrag van artsen.

Hij schrikt van de toestanden in de Franstalige Brusselse ziekenhuizen. "Een vriend daar was een hele tijd de enige gevaccineerde arts op zijn dienst", vertelt Wietse Wiels, vijfdejaars assistent neurologie in het UZ Brussel. Zelf zette hij alle zeilen bij om de onzin over het virus en de covid-vaccins te helpen ontkrachten, zowel in als buiten het ziekenhuis.

"Covid kan een momentum creëren. De pandemie maakte ons extra duidelijk waar het schoentje wringt, de bevoegdheidsversnippering bijvoorbeeld. Hopelijk trekken we er lessen uit. Al zie ik maar weinig strategische bewegingen. Mijn indruk is dat het momentum stilaan voorbijschuift."

Dokter Mark Van Hout uit Londerzeel is niet te spreken over een protocol dat hij binnenkreeg van de dienst spoedgevallen van het UZ Brussel. De CEO van het ziekenhuis, professor Marc Noppen, ziet het helemaal anders. "Medisch en wettelijk is de reactie van dokter Van Hout zonder grond en bijzonder bedenkelijk."

De aanpak van multiple sclerose (MS) is vandaag niet meer vergelijkbaar met enkele decennia geleden. Vooruitgang is er op verschillende niveaus, maar vooral het ruime aanbod aan behandelingen biedt nieuwe perspectieven.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info