Alles over UZ Brussel

Bij diabetes type 1 denken velen van ons automatisch aan het klassieke beeld van een jong kind met deze aandoening. Nochtans ligt het absolute jaarlijkse aantal diagnosen hoger bij volwassenen dan bij kinderen. Prof. Robert Hilbrands (kliniekhoofd diabeteskliniek, UZ Brussel) neemt beide leeftijdscategorieën mee in een beschouwing over de diagnose van diabetes type 1.

In België hebben ongeveer 3.800 kinderen diabetes type 1. Dankzij het kwaliteitscontrolesysteem van Sciensano weten we niet alleen met hoeveel ze zijn, maar ook hoe ze behandeld worden en hoe ze het maken.

Lang was er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor, maar vandaag mogen we voeding als een medische discipline en een medische interventie beschouwen. Zowel in de preventieve setting als in ziektespecifieke contexten zorgt een optimaal, geïndividualiseerd voedingspatroon voor hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit.

Sinds 2020 heeft de Diabeteskliniek van UZ Brussel een besloten Facebookgroep waar patiënten terecht kunnen voor informatie en met hun vragen. De initiatiefnemers bundelen hun ervaringen voor Artsenkrant. "In een ziekenhuislandschap als het onze kan het een enorme troef zijn om een bijkomend informatie- en overlegkanaal te openen."

Hoe vertel je een kind dat mama, papa of een van de grootouders kanker heeft? Wat kan je doen om te helpen met het verdriet om te gaan? Psychologen Veerle Cosyns en Cindy Verhulst geven handvatten voor zowel ouders als artsen.

Afgelopen zondag ontving het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel meer dan 300 kinderen die in de periode 2014-2015 in het ziekenhuis verwekt werden. Het fertiliteitscentrum dateert uit 1983 en bestaat nu dus 40 jaar.

Sommige woonzorgcentra en ziekenhuizen proberen nog steeds hinderpalen op te werpen voor de toepassing van de euthanasiewet. Een symposium van LEIF Antwerpen zoomt in op de praktijk van euthanasie in zorginstellingen.

In januari organiseerde vzw de Maretak een symposium over doelgerichte zorg, een aanpak waarbij de wensen en noden van de patiënt centraal staan. Prof. dr. Maarten Moens (UZ Brussel en VUB) lichtte er toe hoe een zorgverlener dit in de praktijk kan brengen.

Het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) is een aandoening die voorkomt bij 5 tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het is een van de meest voorkomende hormonale en reproductieve stoornissen bij vrouwen (1). Naast het vermoeden van onderrapportage is bekend dat veel patiënten pas maanden tot meerdere jaren na het ontstaan van symptomen de diagnose gesteld krijgen.

Er komt in de eerste fase een budget voor de somatische zorg in de psychiatrische ziekenhuizen. Later zou er dan een uitbreiding komen naar de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ).

De stroke unit van het UZ Brussel krijgt het label van de ESO. Alle facetten van de beroertezorg beantwoorden er aan de strenge Europese kwaliteitscriteria.

Een lip-, kaak- en gehemeltespleet is een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Naast efficiënte preventie is een geoptimaliseerde behandeling cruciaal om de impact op de ontwikkeling van kinderen met schisis minimaal te houden. En daar slagen we in Vlaanderen in.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info