...

Met de proefstudie hebben de diensten Klinische Nutritie & Diëtetiek en Fysische Geneeskunde & Revalidatie van het UZ Brussel en de VUB-onderzoekgroep Rehabilitation Research group getracht na te gaan in welke mate een meer persoonlijke aanpak op vlak van voeding en beweging mensen met long covid kan vooruithelpen.Voor deze studie rekruteerden de onderzoekers 65 deelnemers met long covid die in België woonden. De gemiddelde leeftijd was 43 jaar, 65 procent was vrouw en hun gemiddelde BMI was 26 kg/m². De meeste deelnemers hadden een milde COVID-19-infectie en een gemiddelde duur van long covid-symptomen, zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, van 78 weken.De deelnemers werden opgesplitst in een experimentele groep en een controlegroep. De patiënten die in de controlegroep zaten, kregen de standaardbehandeling kinesitherapie voor long covid zonder persoonlijke voedingsbegeleiding. In de experimentele groep kregen de patiënten een veel meer individuele, op maat gemaakte, persoonlijke behandeling - waaronder geïndividualiseerd voedingsadvies van een diëtist en een oefenprogramma kinesitherapie gedurende twaalf weken.De deelnemers in de experimentele groep genoten van gemiddeld tien consultaties bij voedingsdeskundigen en diëtisten, alsook vijftien kinesitherapiesessies. Daarbij namen de onderzoekers de lichaamssamenstelling van de patiënt onder de loep en werd het rustmetabolisme gemeten. Ook voedingsgewoonten, zoals het aantal calorieën, de hoeveelheid eiwitten en de kwaliteit van hun voeding, maakten deel uit van de analyse. Op basis daarvan gaf een diëtist persoonlijk advies om naar een beter en gezonder voedingspatroon te evolueren.Veelbelovende resultatenOm de effectiviteit van de behandeling na twaalf weken na te gaan hebben de onderzoekers getest hoe vaak de deelnemers uit beide groepen konden opstaan vanuit zittende positie binnen één minuut. "De deelnemers in de interventiegroep voerden vier extra herhalingen uit, vergeleken met drie in de controlegroep. Een verandering van drie extra herhalingen wordt als klinisch belangrijk beschouwd", stelt professor David Beckwée, hoofd van de VUB-Rehabilitation Research group. De deelnemers in de interventiegroep konden ook gemiddeld 35 meter langer stappen binnen de 6 minuten.Professor doctor Elisabeth De Waele is hoopvol over de toekomstige behandeling van long covid. "Deze studie is niet geschikt om aan te tonen of patiënten echt genezen, maar de resultaten zijn veelbelovend en versterken de behoefte aan onderzoek naar een multidisciplinaire aanpak van long covid", duidt De Waele. "We zijn er nog niet, maar deze nieuwe inzichten zijn van cruciaal belang."Een individuele aanpak kan ook volgens Stijn Roggeman, doctor en fysisch geneesheer, soelaas brengen, al zijn de effecten ervan niet zaligmakend en verdwijnen de klachten niet volledig. "Uit de metingen aan de start van het onderzoek bleek dat de algemene fysieke conditie slecht was. Dankzij deze studie zien we de positieve effecten van een multidisciplinair programma op het vergroten van de weerbaarheid", concludeert Roggeman.