Alles over Lode Godderis

Het Riziv en KU Leuven zoeken huisartsen die een zorgtraject willen uittesten voor patiënten die arbeidsongeschikt zijn wegens burn-out. "Patiënten met burn-out ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig, evenmin als deze mensen terug aan het werk te krijgen."

Naar analogie met de zorgtrajecten chronische nierinsufficiëntie en diabetes type 2 komt er een zorgtraject arbeidsre-integratie bij burn-out. Tenminste, dat is het doel van een samenwerking tussen het Riziv en KU Leuven.

Gevallen van pesten op het werk blijven het nieuws halen. De zorg is daarop geen uitzondering. "Oplossingen zullen van binnen de sector moeten komen, aangezien de context en cultuur van ons werk uniek is."

Half mei verscheen er bij Artsenkrant een column van Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan KU Leuven. Hij riep met #rookvrijterras op om stoeproken en roken op een terras te ontraden en bijkomende maatregelen te nemen.

"De vrije artskeuze van de patiënt moet behouden blijven. Daar ben ik voorstander van. Maar om medical shopping en het oneigenlijk gebruik van doktersbriefjes te voorkomen, is het wellicht wel aangewezen dat het Riziv een aantal parameters monitort. De arbeidsongeschikte ondersteuning aanbieden, is bovendien veel motiverender dan verplichtingen met sancties op te leggen."

Laat mensen zelf beslissen of ze een week willen thuisblijven als ze ziek zijn. Dat stelt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) voor. Als werknemers voor enkele dagen afwezigheid wegens ziekte niet meer naar de dokter zouden moeten, kan dit zowel een besparing zijn voor de staatskas als verlichting van het werk voor de huisartsen, stelt Godderis. "De artsen moeten dan wel met een alternatief op de proppen komen", klinkt het bij de werkgevers.