Het Riziv en KU Leuven slaan de handen in elkaar om arbeidsongeschikte mensen met burn-out te ondersteunen bij hun herstel en terugkeer naar werk. In het kader van een onderzoeksproject zullen werknemers en zelfstandigen tussen 18 en 65 jaar oud die in ziekteverlof zijn door burnout een zorgtraject volgen.

"In de manier waarop burn-out momenteel wordt behandeld, zit er een 'gap' tussen individuele begeleiding en de aanpak van oorzaken op het werk", zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), die als onderzoeker verbonden is aan het project en het zorgtraject mee hielp ontwikkelen. "Het traject moet beide factoren - zorg en werk - aanpakken."

Naar analogie met de bestaande zorgtrajecten is het de bedoeling dat zorg- en hulpverleners uit verschillende sectoren - huisartsen, psychologen, arbeids- en adviserend artsen - meer met elkaar gaan overleggen. Doel: de patiënt terug naar zijn of een andere werkplek bege leiden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met burn-out vaker en langer arbeidsongeschikt zijn dan anderen en dat ze op lange termijn een grotere kans hebben om nooit meer aan de slag te gaan.

Voor het onderzoek zal een groep patiënten met burn-out het zorgtraject volgen, een andere groep zal de gebruikelijke begeleiding krijgen. De onderzoekers verwachten dat wie in het zorgtraject stapt, sneller en duurzamer terug aan het werk zal kunnen gaan.

Of het traject ook effectief in de praktijk wordt gebracht, valt af te wachten tot na de evaluatie van het project in 2020. Godderis: "Wij zullen een reeks aanbevelingen formuleren, mijn verwachting is dat het traject er komt."

Het volledige artikel lezen

Huisartsen gezocht voor zorgpad burn-out

Het Riziv en KU Leuven zoeken huisartsen die een zorgpad willen uittesten voor patiënten die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out. "Patiënten met burn-out ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig, evenmin als deze mensen terug aan het werk te krijgen."

Meer info over het zorgtraject:www.werkenburnout.be.

Het Riziv en KU Leuven slaan de handen in elkaar om arbeidsongeschikte mensen met burn-out te ondersteunen bij hun herstel en terugkeer naar werk. In het kader van een onderzoeksproject zullen werknemers en zelfstandigen tussen 18 en 65 jaar oud die in ziekteverlof zijn door burnout een zorgtraject volgen."In de manier waarop burn-out momenteel wordt behandeld, zit er een 'gap' tussen individuele begeleiding en de aanpak van oorzaken op het werk", zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), die als onderzoeker verbonden is aan het project en het zorgtraject mee hielp ontwikkelen. "Het traject moet beide factoren - zorg en werk - aanpakken."Naar analogie met de bestaande zorgtrajecten is het de bedoeling dat zorg- en hulpverleners uit verschillende sectoren - huisartsen, psychologen, arbeids- en adviserend artsen - meer met elkaar gaan overleggen. Doel: de patiënt terug naar zijn of een andere werkplek bege leiden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met burn-out vaker en langer arbeidsongeschikt zijn dan anderen en dat ze op lange termijn een grotere kans hebben om nooit meer aan de slag te gaan.Voor het onderzoek zal een groep patiënten met burn-out het zorgtraject volgen, een andere groep zal de gebruikelijke begeleiding krijgen. De onderzoekers verwachten dat wie in het zorgtraject stapt, sneller en duurzamer terug aan het werk zal kunnen gaan.Of het traject ook effectief in de praktijk wordt gebracht, valt af te wachten tot na de evaluatie van het project in 2020. Godderis: "Wij zullen een reeks aanbevelingen formuleren, mijn verwachting is dat het traject er komt."Het volledige artikel lezen