...

Dat zei professor Lode Godderis (KU Leuven) vorige week bij de voorstelling van zijn nieuwe boek 'Werken is genezen: over de bijwerkingen van het doktersbriefje". Hij kaartte een bekend probleem aan. Patiënten gaan naar de dokter en vragen een ziektebriefje. Weigert de huisarts om bijvoorbeeld de gevraagde twee weken verlof voor te schrijven dan trekt de patiënt naar een andere arts. Doorgaans vindt hij uiteindelijk wel een arts die het gevraagde ziekteverlof voorschrijft. Professor Godderis: "Dat is niet wenselijk. We kunnen het voorkomen, niet door te raken aan de vrije artskeuze, wel door een aantal parameters -bijvoorbeeld lengte van het ziekteverlof per arts enz.- te monitoren. Net zoals het Riziv dat doet inzake het antibiotica-voorschrijfgedrag. Het laat artsen toe zich met collega's vergelijken en aan benchmarking te doen." Tegelijk vindt Godderis het aangewezen om een sensibiliseringscampagne naar het brede publiek op te starten. Prof. Godderis: "Op die manier ontstaat een dialoog. Erg belangrijk is dat de voorschrijvende arts met de patiënt de problemen durft te bespreken. Dat hij de patiënt bijvoorbeeld naar de redenen vraagt waarom deze het niet ziet zitten om weer aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: hoe is de sfeer op het werk, hoe doen de leidinggevenden in het bedrijf het enz. Daarna kan de patiënt eventueel worden doorverwezen naar de bedrijfsarts."Godderis stipt ook aan dat mensen die onvoldoende reïntegreren bedreigd worden met sancties. Dat is niet de juiste weg, vindt de hoogleraar. "Het is niet motiverend. Stimuleren is belangrijker dan sanctioneren."