Prof. Godderis stelt voor dat bedrijven, stations, horecazaken maar ook straten en buurten overleg opstarten om rookvrij te worden. Hij vindt het belangrijk om met zijn allen, rokers en niet-rokers, na te denken over de pro's en con's van rookvrije buitenzones en hoe we dit kunnen implementeren. Hij vroeg zich af of er in België een draagvlak bestaat voor verdergaande maatregelen en hij citeerde alvast de cijfers uit Barcelona, waar 70% van de inwoners gewonnen is voor uitbreidingen van het rookverbod.

Enorm draagvlak in ons land

Ondertussen kennen we, dankzij een nieuwe rookenquête van Stichting tegen Kanker, het antwoord op de vraag van prof. Godderis. In maart 2018 hield het onderzoeksbureau GFK in opdracht van Stichting tegen Kanker een online bevraging bij 3.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar oud. Wat blijkt? Het draagvlak om rookvrije omgevingen te creëren, is enorm in ons land! 92% staat achter rookvrije auto's wanneer daar minderjarigen in zitten. 88% wenst rookvrije campussen van ziekenhuizen. 86% wenst rookvrije speeltuinen en 82% rookvrije sportterreinen. Zelfs voor de minst populaire rookvrije omgevingen, zoals open terrassen in de horeca of festivals, is er een ruime meerderheid voorstanders te vinden: respectievelijk 62% en 60%.

88% wenst rookvrije campussen van ziekenhuizen

#generatierookvrij

Zien roken, doet roken! Kinderen kopiëren gedrag en als kinderen volwassenen zien roken, krijgen ze de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is. "Generatie Rookvrij" wil een brede beweging opstarten om zoveel mogelijk omgevingen, waar kinderen en jongeren komen, rookvrij te maken. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm.

Het initiatief komt van Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, maar kreeg al snel de steun van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, enz. Ondertussen schaarden zich al tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter het charter.

BtoC en BtoB voor BtoP

Bij de nieuwe rookenquête van Stichting tegen Kanker werd ook gepeild naar het enthousiasme voor Generatie Rookvrij. Niet minder dan 85% van de respondenten zegt zichzelf te willen inzetten voor een rookvrije generatie en 86% vindt dat er in het nieuwe regeerakkoord afspraken moeten gemaakt worden die bijdragen aan Generatie Rookvrij. Achter gans dit project zit een duidelijke visie: BtoC en BtoB met het oog op BtoP. De marketeers die de campagne op poten zetten, richten zich zowel naar het grote publiek (Business to Consumers) als naar organisaties en verenigingen (Business to Business). De website www.generatierookvrij.be spreekt duidelijk beide groepen aan: de overtuigde burger en de verantwoorde organisatie. Deze grassrootsbeweging van onderuit moet ook onze politici gaan aansporen (Business to Politics) tot meer inzet en durf in de strijd tegen het roken.

Zorg dat uw vakgroep het charter ondertekent

Doet u mee?

Iedereen kan actief ondersteunen. U wil de voetbalclub van uw (klein)zoon rookvrij zien, de jeugdbeweging van uw (klein)dochter of de speeltuin in uw wijk? Kijk op www.generatierookvrij.be om te zien wat u kan doen. U wil als arts nog een stapje verder gaan? Zorg dan dat uw vakgroep het charter ondertekent. De Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO), de Belgische Vereniging voor Pneumologie, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Domus Medica deden dit al. Wie volgt?

Bent u als arts verbonden aan een ziekenhuis? Kijk op www.generatierookvrij.be hoe een aantal pioniersziekenhuizen een rookbeleid hebben uitgestippeld waarbij roken uit het zicht van kinderen wordt gehouden. Bij Stichting tegen Kanker hopen we alvast op massale medewerking van alle ziekenhuizen en van alle medische vakgroepen. Spread the word and join our efforts!

Prof. Godderis stelt voor dat bedrijven, stations, horecazaken maar ook straten en buurten overleg opstarten om rookvrij te worden. Hij vindt het belangrijk om met zijn allen, rokers en niet-rokers, na te denken over de pro's en con's van rookvrije buitenzones en hoe we dit kunnen implementeren. Hij vroeg zich af of er in België een draagvlak bestaat voor verdergaande maatregelen en hij citeerde alvast de cijfers uit Barcelona, waar 70% van de inwoners gewonnen is voor uitbreidingen van het rookverbod.Enorm draagvlak in ons landOndertussen kennen we, dankzij een nieuwe rookenquête van Stichting tegen Kanker, het antwoord op de vraag van prof. Godderis. In maart 2018 hield het onderzoeksbureau GFK in opdracht van Stichting tegen Kanker een online bevraging bij 3.500 Belgen tussen 15 en 75 jaar oud. Wat blijkt? Het draagvlak om rookvrije omgevingen te creëren, is enorm in ons land! 92% staat achter rookvrije auto's wanneer daar minderjarigen in zitten. 88% wenst rookvrije campussen van ziekenhuizen. 86% wenst rookvrije speeltuinen en 82% rookvrije sportterreinen. Zelfs voor de minst populaire rookvrije omgevingen, zoals open terrassen in de horeca of festivals, is er een ruime meerderheid voorstanders te vinden: respectievelijk 62% en 60%.#generatierookvrijZien roken, doet roken! Kinderen kopiëren gedrag en als kinderen volwassenen zien roken, krijgen ze de indruk dat roken een normaal en aangenaam onderdeel van het leven is. "Generatie Rookvrij" wil een brede beweging opstarten om zoveel mogelijk omgevingen, waar kinderen en jongeren komen, rookvrij te maken. Zo wordt rookvrij de nieuwe norm. Het initiatief komt van Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker, maar kreeg al snel de steun van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, enz. Ondertussen schaarden zich al tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen achter het charter. BtoC en BtoB voor BtoPBij de nieuwe rookenquête van Stichting tegen Kanker werd ook gepeild naar het enthousiasme voor Generatie Rookvrij. Niet minder dan 85% van de respondenten zegt zichzelf te willen inzetten voor een rookvrije generatie en 86% vindt dat er in het nieuwe regeerakkoord afspraken moeten gemaakt worden die bijdragen aan Generatie Rookvrij. Achter gans dit project zit een duidelijke visie: BtoC en BtoB met het oog op BtoP. De marketeers die de campagne op poten zetten, richten zich zowel naar het grote publiek (Business to Consumers) als naar organisaties en verenigingen (Business to Business). De website www.generatierookvrij.be spreekt duidelijk beide groepen aan: de overtuigde burger en de verantwoorde organisatie. Deze grassrootsbeweging van onderuit moet ook onze politici gaan aansporen (Business to Politics) tot meer inzet en durf in de strijd tegen het roken. Doet u mee?Iedereen kan actief ondersteunen. U wil de voetbalclub van uw (klein)zoon rookvrij zien, de jeugdbeweging van uw (klein)dochter of de speeltuin in uw wijk? Kijk op www.generatierookvrij.be om te zien wat u kan doen. U wil als arts nog een stapje verder gaan? Zorg dan dat uw vakgroep het charter ondertekent. De Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO), de Belgische Vereniging voor Pneumologie, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Domus Medica deden dit al. Wie volgt?Bent u als arts verbonden aan een ziekenhuis? Kijk op www.generatierookvrij.be hoe een aantal pioniersziekenhuizen een rookbeleid hebben uitgestippeld waarbij roken uit het zicht van kinderen wordt gehouden. Bij Stichting tegen Kanker hopen we alvast op massale medewerking van alle ziekenhuizen en van alle medische vakgroepen. Spread the word and join our efforts!