Alles over KU Leuven

Sciensano kondigt de aanstelling aan van de leden van de nieuwe Raad van Bestuur en Algemene Raad. Kris Vanhaecht (KU Leuven) wordt voorzitter van beide organen. Hij volgt Catherine Van Der Straeten op.

Coassistenten van de KU Leuven kunnen volgende week zaterdag deelnemen aan een dag vol inspiratie en verdieping waarbij de cruciale balans tussen hoofd en hart centraal staat. Geïnspireerd op een Nederlands voorbeeld vindt dan 'Cadeau voor de Co' plaats.

Een kwarteeuw geleden, op 29 april 1999, werd de 'wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen' door koning Albert II bekrachtigd. Zij staat ook wel bekend als de wet-Colla, naar de toenmalige minister van Volksgezondheid.

Professor Celine Vens is een computerwetenschapper die onderzoek verricht naar toepassingen van artificiële intelligentie in de geneeskunde.(*) Ze doceert ook AI-technieken aan geneeskundestudenten. We vroegen haar welke impact artificiële intelligentie zal hebben op de artsenpraktijk van morgen.(*) Professor Celine Vens is verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de Kulak (campus Kortrijk). Ze is ook hoofd van de Subdivisie ITEC Machine Learning en Artificiële Intelligentie (Itec is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van de KU Leuven en IMEC).

'Lighthouse', een AI-gestuurde chatbot die patiënten toelaat een actievere rol op te nemen in de behandeling van hun mentale gezondheid, heeft de derde editie van 'Healthcare Heroes' gewonnen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het farmabedrijf AbbVie in samenwerking met UCL en KU Leuven en een hele rits organisaties uit de gezondheidszorg.

De mentale gezondheid van de Belgen ging er in 2023 op achteruit. De helft van de Belgen (49%) geeft aan het mentaal moeilijk te hebben en 1 op 5 worstelt ernstig om het hoofd boven water te houden. Het alarmerend hoog cijfer heeft te maken met een toegenomen gevoel van onzekerheid.

De tijd dat er getwijfeld werd aan competenties van vrouwen in de zorg ligt gelukkig achter ons, zegt prof. dr. Birgitte Schoenmakers, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven.

"Laten we naast klassiek gewaardeerd leiderschap met zelfvertrouwen, directheid, taakgerichtheid en dominantie ook aandacht geven aan een zorgzame, begripvolle en sociale stijl."

Zeer binnenkort wordt de euthanasiewet aangepast om tegemoet te komen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 oktober 2022. De huidige wet bestraft iedere schending van om het even welke wettelijke voorwaarde alsof er een doodslag zou zijn gepleegd. Volgens het Hof schendt dit de Grondwet.

De Vlaamse gemeenschap en KU Leuven kochten het magnum opus van Andreas Vesalius, 'De humani corporis fabrica' vorige vrijdag bij het internationale veilinghuis Christie's. Het werk zal aan KU Leuven tentoongesteld worden.

Vijf tot tien minuten van uw tijd volstaan om een survey in te vullen naar de informatienoden van artsen over de veiligheid van paternale medicatie. Dat onderzoekt de masterproef van student farmaceutische zorg Laura Moeneclaey onder leiding van dokter Michael Ceulemans (klinische farmacologie en farmacotherapie KU Leuven).

Het Europees Hof van Justitie heeft een interessant arrest geveld over de vraag of aan een patiënt die een kopie vraagt van zijn dossier een kostenvergoeding mag worden gevraagd.

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info