Alles over Geneeskunde voor het Volk

Geneeskunde voor het Volk gaat vanaf heden haar verplichte bijdrage aan de Orde der Geneesheren betalen. Blijkbaar was dit voor de voltallige pers wereldnieuws...

Na bijna vier decennia betaalstaking, gaat Geneeskunde voor het Volk opnieuw lidgeld betalen aan de Orde der artsen. De Orde belooft alle vervolgingen stop te zetten. Zo eindigt een conflict dat bij tijd en wijle op het scherp van de snee werd uitgevochten.

Dat we dat nog mogen meemaken. Geneeskunde voor het Volk (GVHV) gaat opnieuw lidgeld betalen aan de Orde der artsen. Veertig jaar geleden was dat gewoon ondenkbaar.

VERVOLG VAN BLZ.1 Naast Arts in Nood was de "verrassend positieve" nieuwe deontologische Code in het voorjaar van 2018 een tweede belangrijke factor in de toenadering tussen de Orde der Artsen en Geneeskunde voor het Volk.

Het forfaitair betalingssysteem voor huisartsgeneeskundige zorg wordt in Vlaanderen weinig toegepast ondanks een aantal positieve effecten voor patiënt, arts en maatschappij. Dokter Michael Erkens ging in zijn masterproef als haio op zoek naar de drempels die huisartsen ervaren voor de omschakeling van de betaling per prestatie naar het forfaitair betalingssysteem.