...

Anno 2020 wordt - meer - geïntegreerde zorg bij uitstek gezien als het antwoord op de tsunami aan chronische aandoeningen die op ons afkomt. Daarom zetten universitaire opleidingen (huisarts)geneeskunde dezer dagen uitgebreid in op meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. Wat tegenwoordig ook opgeld maakt, is het begrip 'health in all'. Woon- en werkomstandigheden, voedingsgewoonten... Alles heeft impact op de gezondheid.Begin de jaren 1970 waren de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk (GvhV) pioniers in deze aanpak. Toen al legden ze als één van de eersten de link tussen gezondheid en de - soms ziekmakende - maatschappelijke omstandigheden waarin mensen leven en werken. De sterkte van GvhV was en is de wetenschappelijke onderbouw. Dat deze methodologie nu gemeengoed is, daaraan hebben GvhV-artsen hun steentje bijgedragen. Dat is hun maatschappelijke betekenis en daaraan wensen we niet voorbij te gaan.Tot voor enkele jaren lag de nadruk bij GvhV en de politieke vleugel Amada - Alle Macht Aan De Arbeiders - op een drammerig Marxisme-Leninisme en op bekeringsijver. Die tijd ligt al even achter ons. Ideologie is misschien nog wel de primum movens maar primeert niet langer. Tegenwoordig vertrekken GvhV-artsen vanuit praktische (gezondheids-)problemen van mensen. Oplossingen worden wetenschappelijk onderbouwd en dat verklaart waarom dokters als Dirk Van Duppen in maatschappelijke discussies goed beslagen voor de dag komen. GvhV-artsen kennen hun dossiers.Geen koe zo bont of er zit wel een vlekje op. Uiteraard heeft de beweging geen monopolie op sociale geneeskunde. En ook al is ze nu minder uitgesproken dan vroeger toch blijft de ideologische insteek van GvhV voor velen een doorn in het oog.