...

Een fait divers werd zo opgeklopt tot wereldnieuws. Opnieuw extra reclame voor een groep artsen die beweren geneeskunde te doen op een 'andere' manier dan de doorsnee arts.Veertig jaar lang weigerden deze artsen hun bijdrage te betalen. De redenen voor deze burgerlijke ongehoorzaamheid zijn onderhand al gekend. Deze artsen gingen niet akkoord met de interne werking van deze instantie, de wijze waarop zij adviezen gaf, maar ook op de samenstelling van de leden van de Orde was er kritiek. De Orde zou rechter en partij spelen, zo klonk het. Bovendien zou deze instantie alleen de 'rijke doktoors', de meer liberaal gezinde artsen vertegenwoordigen, en geen oog hebben voor de meer sociaal ingestelde medicus.Ik kan me inbeelden dat niet alleen de artsen van Geneeskunde voor het Volk, maar ook menig andere arts, kritiek had en nog altijd heeft op de werking van deze instelling. De vraag is of dit dan moet uitmonden in het niet betalen van lidgeld. Door het niet betalen van hun bijdrage wilden deze artsen een statement maken, tonen dat ze het niet eens waren met de wijze waarop deze instantie waakt over de deontologie binnen onze beroepsgroep. Nu hebben we niet alleen de Orde der artsen, maar ook de architecten, advocaten en andere vrije beroepers die beschikken over een dergelijk orgaan. Moesten we met z'n allen verzaken aan onze bijdrages, dan zouden deze instanties niet kunnen functioneren. Ik denk niet dat dit de uiteindelijke bedoeling kan zijn.Het officiële communiqué luidt dat de Orde is geëvolueerd, dat de maatschap-pij is veranderd, met andere woor den, de context is gewijzigd. De Orde zou nu meer open staan voor 'andere' strekkingen binnen ons gezondheidsbestel, en niet alleen de meer liberale visie van geneeskunde voeren aanhangen. Het is nog maar de vraag of dit werkelijk zo is.Hoe dan ook, als volleerde politici hebben de woordvoerders van de Orde enerzijds en Geneeskunde voor het Volk anderzijds een theaterstuk opgevoerd, met als enige doel naar de buitenwereld laten uitschijnen dat er nog wel meningsverschillen zijn, maar dat de Orde een begin maakt van erkenning van de zogenaamde 'Sociale Geneeskunde', wat dat dan ook moge betekenen.Bij mijn weten beoefenen de meeste collegae niets anders dan 'Sociale Geneeskunde'. Ons systeem behoort tot de meest toegankelijke ter wereld. Geneeskunde voor het Volk doet geen gratis geneeskunde, want gefinancierd met belastinggeld door de hardwerkende Belg, die braafjes zijn plicht doet. Dat GVHV voorlopers zouden zijn in het beoefenen van sociale geneeskunde, is ook al een bewering die kant nog wal raakt. Geneeskunde uitoefenen is per definitie ten dienste staan van de medemens, zorg dragen voor de andere, en dus in wezen sociaal.Andermaal slaagt GVHV erin om via doelgerichte persoptredens en artikels in allerlei media, zijn imago op te krikken en zich meer aanvaardbaar te maken bij Jan Modaal. Zou de verkiezingsuitslag daar voor iets tussen kunnen zitten ???