Alles over Duitsland

Professor Steven Lierman doceert medisch recht aan de KU Leuven en leidt ook de afdeling recht van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB). We vroegen hem de wettelijke basis toe te lichten voor open disclosure in de (ziekenhuis)zorg.

In België wordt plasma ingezameld op basis van vrijwillige donaties. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en Duitsland, waar donoren betaald worden. Ons niet-commercieel model is duurzamer en goedkoper, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft de voorbije drie jaar 120 overeenkomsten met de farma-industrie afgesloten of verlengd voor de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen. Volgens De Standaard zijn deze overeenkomsten al goed voor 60 procent van het globale geneesmiddelenbudget. Die cijfers kloppen niet, reageren het RIZIV en pharma.be.

"Belgische bedrijven geraken vaak ontmoedigd door het kluwen aan regels. Daardoor focussen ze eerst op andere landen. Zo kan het dat een waardevol Belgisch medisch hulpmiddel wel gefinancierd wordt in het buitenland maar niet beschikbaar is voor onze zorgverleners en patiënten. Dat voelt wrang aan."

Via een website zijn vervalste 'verklaringen van arbeidsongeschiktheid' te koop. De attesten misbruiken de naam van ziekenhuizen nabij de woonplaats van de aanvrager.

Deze herfst haalden sommigen niet alleen het spook van een recessie weer boven, maar spraken zelfs over stagflatie! Wat betekent dit allemaal voor beleggers?

Het Europees Hof van Justitie heeft een interessant arrest geveld over de vraag of aan een patiënt die een kopie vraagt van zijn dossier een kostenvergoeding mag worden gevraagd.

De toekomst van de zorg zal digitaal zijn of zal niet zijn. Dat lijdt geen twijfel. Maar hoe geraken we daar? En wat kunnen ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers vandaag al doen met het oog op financiering en nijpende personeelstekorten?

Wandelvakanties kennen al langer succes, nu is het de beurt aan fietsvakanties. Omdat je met de fiets grotere afstanden kunt afleggen én omdat goed uitgebouwde en bewegwijzerde fietsroutenetwerken daartoe uitnodigen. Bovendien maakt de nieuwe generatie fietsdragers het transport van elektrische fietsen makkelijker.

Ondanks de wettelijke verplichting gebruikt slechts 94,5% van de inzittenden in een wagen de veiligheidsgordel.

Vanaf volgend jaar zullen bepaalde dranken een andere Nutri-Score krijgen. Dat is het gevolg van nieuwe aanbevelingen van het wetenschappelijke comité dat zich over het Nutri-Score-algoritme buigt.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de patiëntenrechtenwet bevat enkele frappante voorbeelden van 'juridisme', of "het overheersen van juridische beschouwing of behandeling in maatschappelijke aangelegenheden".

Dat het debat over de financiering van m-health in ons land nog steeds niet verder staat, is voor beMedTech een probleem. De federatie van de industrie voor medische technologie reageert op het KCE-rapport over medische apps.

Congress Report: ATS 2024

De American Thoracic Society, die in 1905 is opgericht om tuberculose te bestrijden, streeft ernaar het onderzoek te promoten en de behandeling van (vooral) longziektes, hartziektes en slaapproblemen te verbeteren. Het internationale congres (ATS Conference 2024) heeft dit jaar plaatsgevonden in San Diego van 17 tot 22 mei.

Lees alle artikels

Scabiës, beter bekend als schurft, zit in de lift. Wat moet je doen als je denkt dat je een geval tegenkomt in je praktijk? En wat valt er precies onder het begrip 'meldingsplicht'?

Clinical Update

In the picture

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.

Ontdek alle dossiers

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info