Alles over Duitsland

Deze herfst haalden sommigen niet alleen het spook van een recessie weer boven, maar spraken zelfs over stagflatie! Wat betekent dit allemaal voor beleggers?

Het Europees Hof van Justitie heeft een interessant arrest geveld over de vraag of aan een patiënt die een kopie vraagt van zijn dossier een kostenvergoeding mag worden gevraagd.

De toekomst van de zorg zal digitaal zijn of zal niet zijn. Dat lijdt geen twijfel. Maar hoe geraken we daar? En wat kunnen ziekenhuizen en andere zorgverstrekkers vandaag al doen met het oog op financiering en nijpende personeelstekorten?

Wandelvakanties kennen al langer succes, nu is het de beurt aan fietsvakanties. Omdat je met de fiets grotere afstanden kunt afleggen én omdat goed uitgebouwde en bewegwijzerde fietsroutenetwerken daartoe uitnodigen. Bovendien maakt de nieuwe generatie fietsdragers het transport van elektrische fietsen makkelijker.

Ondanks de wettelijke verplichting gebruikt slechts 94,5% van de inzittenden in een wagen de veiligheidsgordel.

Vanaf volgend jaar zullen bepaalde dranken een andere Nutri-Score krijgen. Dat is het gevolg van nieuwe aanbevelingen van het wetenschappelijke comité dat zich over het Nutri-Score-algoritme buigt.

Het voorontwerp van wet tot wijziging van de patiëntenrechtenwet bevat enkele frappante voorbeelden van 'juridisme', of "het overheersen van juridische beschouwing of behandeling in maatschappelijke aangelegenheden".

Dat het debat over de financiering van m-health in ons land nog steeds niet verder staat, is voor beMedTech een probleem. De federatie van de industrie voor medische technologie reageert op het KCE-rapport over medische apps.

Werken met prioritaire gebieden, referentiegidsen die generieke toepassingen beschrijven, duidelijke criteria en vooropgezette termijnen,... op vraag van het Riziv formuleerde het KCE een aantal aanbevelingen voor de validatie van mobiele apps en aanverwante toepassingen voor klinisch gebruik.

In een open brief vragen de Belgische artsen-, verpleegkundigen- en ziekenhuisorganisaties een versnelling in de opmaak van een nationaal sepsis plan.

In een benzine- of dieselauto draait alles om de motor, in een electric vehicle om de batterij. Die bepaalt het prestatie- en laadvermogen alsook het rijbereik. De accu is dan ook het duurste component van een EV, in driekwart van de gevallen made in China. Dat verklaart de sterke machtspositie van de Chinese toeleveranciers tegenover de Europese automerken.

...is een combinatie van de zorgstelsels van acht landen. Op zijn blog legt de bekende Hongaarse gezondheidsfuturoloog Bertalan Meskó de beste elementen samen van uiteenlopende gezondheidszorgsystemen over heel de wereld.

Het Museum Folkwang is een van de meest prestigieuze in Europa voor kunst uit de boeiende periode 1900-1940. Het museum bestaat 100 jaar en dat wordt momenteel gevierd met een pracht van een expositie waarin de diverse expressionistische stromingen worden ontleed.

Om u te helpen

Een digitaal platform voor en door artsen (in spe) met artikels, getuigenissen, opinies, webinars over mentaal welzijn. Doel: de zorgsector menselijker maken. Initiatiefnemers zijn Artsenkrant en Arts in Nood.

Meer info