...

VTM Nieuws kwam de website op het spoor en stelde vast dat men er zonder enig persoonlijk contact met een arts een attest kan krijgen dat de ongeschiktheid bevestigt om arbeid te verrichten, (turn-)lessen te volgen of zware inspanningen te leveren.Het attest dat VTM Nieuws bemachtigde, was ondertekend door een arts die zogezegd in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen werkt. Daar bleek de arts niet bekend. Het attest vermeldt ook geen Riziv-nummer, maar dat is een detail dat personeelsverantwoordelijken in bedrijven allicht over het hoofd zullen zien. Het UZA heeft melding gemaakt bij de Toezichtcommissie van de FOD Volksgezondheid en dient klacht in bij het parket.Ook andere ziekenhuizen betrokkenArtsenkrant nam de proef op de som en bestelde ook een attest. Het volstaat om op de website enkele persoonlijke gegevens in te vullen (naam, adres, geboortedatum), symptomen aan te vinken en de gewenste begin- en einddatum te kiezen.Na betaling van 19,50 euro (geïnd door een firma gedomicilieerd in Cyprus) ontving ik per kerende een pdf-bestand met een 'Verklaring van arbeidsongeschiktheid'. In ons geval was het attest ondertekend door dezelfde arts, maar nu met stempel van het UZ Leuven. Wellicht seleceert de website het ziekenhuis op basis van de woonplaats van de aanvrager.Bij UZ Leuven blijkt de arts, zoals verwacht, eveneens onbekend. Dezelfde naam dook vorig jaar ook al op op vervalste ziekenbriefjes in Duitsland. UZ Leuven laat weten dat het zich aansluit bij de klacht van UZA. Nog los van de vervalste stempels is het afleveren van attesten op deze wijze ook een schending van de deontologische regels. De Orde der Artsen stelt dat een raadpleging op afstand slechts kan indien een voorafgaande therapeutische of een zorgrelatie tussen de zorgbehoevende en de arts bestaat. Hoewel het attest vermeldt dat de arts me persoonlijk heeft ondervraagd en onderzocht, is er geen enkele communicatie geweest.Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet aan VTM Nieuws weten dat hij aan het parket vraagt om de zaak te onderzoeken.