...

De voordelen van een veiligheidsgordel zijn al lang gekend: het dragen van de gordel verlaagt het risico op overlijden en ernstige letsels met ongeveer 60% bij bestuurders en met 44% bij passagiers achterin. Als alle inzittenden steeds een gordel dragen, zouden in België elk jaar tussen de 25 en 56 overlijdens en 119 en 226 ernstige verwondingen per jaar worden voorkomen. Sinds 2013 is de wetgeving in België strenger geworden en werden de boetes voor overtredingen in verband met gordeldracht en het gebruik van kinderzitjes opgetrokken en worden recidivisten zwaarder gestraft. Om de naleving van de gordelplicht te meten, voerde Vias institute in opdracht van de FOD Mobiliteit voor de twaalfde keer een Gedragsmeting Gordeldracht* uit. In totaal werden 19.192 voertuigen geobserveerd, waaronder 16.537 wagens en 2.655 bestelwagens met in totaal 27.606 inzittenden (bestuurders en passagiers samen). In 2022 blijkt 94,5% van de geobserveerde inzittenden de gordel te dragen. Inzittenden vooraan dragen vaker de gordel dan inzittenden achteraan. Inzittenden vooraan in een bestelwagen dragen minder vaak de gordel dan inzittenden in een personenwagen (84,7% t.o.v. 95,0%). Mannen en jonge inzittenden (< 25 jaar) blijken de gordel minder vaak te dragen. In de bebouwde kom wordt de gordel minder vaak gedragen (91,9%) dan buiten de bebouwde kom (94,9%) en op de snelweg (95,5%). België zit daarmee in de middenmoot van 15 Europese landen waar de gordeldracht werd geobserveerd. Het correct gebruik van de veiligheidsgordel varieert tussen 69,8% in Griekenland en 99,2% in Duitsland. Volgens het Federaal Verkeersveiligheidsplan moet het niet-gebruik van de veiligheidsgordel tegen 2030 met 50% dalen. Vias pleit daarom voor educatie en sensibilisering, vooral gericht op mannelijke bestuurders, jonge inzittenden en passagiers achteraan. Ook het gebruik van camera's om gordeldracht te controleren is volgens Vias te overwegen als de lopende proefprojecten m.b.t. de detectie van het gebruik van de telefoon achter het stuur positief uitvallen.