Alles over UZ Leuven

Prostaatkankerpatiënten bij wie hormonale behandeling niet meer werkt, hebben niet veel behandelingsmogelijkheden meer. Een nieuwe studie van de diensten urologie en oncologie van UZ Leuven, toont aan dat het interessanter is de uitzaaiingen eerst te verwijderen alvorens een opvolgbehandeling te starten die gepaard gaat met niet te verwaarlozen bijwerkingen en slechte vooruitzichten voor de patiënten.

Eierstokkanker is meestal goed te behandelen met chemotherapie op basis van platinum, maar na verloop van tijd hervallen bijna alle patiënten doordat de tumorcellen resistent worden. Een preklinische studie onder leiding van UZ Leuven en KU Leuven ontdekte een mechanisme dat aan de basis ligt van die weerstand tegen platinum. Bovendien blijkt dat bestaande medicijnen dat resistentieproces kunnen tegengaan, althans in ziektemodellen. In een volgende stap zal dit ook bij patiënten worden onderzocht.

Via een radioactief moleculair kankermedicijn, ingespoten in de bloedbaan, slagen artsen van UZ Leuven erin om de uitzaaiing van zeldzame neuro-endocriene tumoren een halt toe te roepen. De kans op verdere groei vermindert daardoor aanzienlijk, soms tot 80 procent.

Jaarlijks worden in België zo'n 870 gevallen van eierstokkanker gemeld. De meesten worden behandeld met chirurgische ingrepen en/of chemotherapie. Een moleculaire behandeling of immuuntherapie zijn al verschillende jaren pistes die worden onderzocht maar voorlopig zonder grote doorbraak. De nieuwe test, ontwikkeld door het team van professor Abhishek D. Garg, in samenwerking met de groep van professor An Coosemans, brengt hierin misschien verandering.

Bij patiënten met prostaatkanker met een hoog risico op uitzaaiingen in het bekken, was preventieve bestraling van de lymfeklieren in het volledige bekken tot voor kort controversieel. Een internationaal onderzoek onder leiding van prof. dr. Gert De Meerleer, dr. Charlien Berghen en prof. dr. Steven Joniau van UZ Leuven, gepubliceerd in Lancet Oncology, bracht hier verandering in.

Herfst 2021. Straks rij ik naar Brussel om de uitreiking van de Galenusprijs mee te maken. Live!!! We kunnen/mogen opnieuw live naar een meeting. Contact hebben met anderen. Networking. Eindelijk beheerst corona ons leven niet meer. Toch niet meer in dezelfde mate als in het voorbije anderhalf jaar. Al mogen we niet te vroeg victorie kraaien. Maar een succesvolle vaccinatiecampagne heeft onze levenskwaliteit opnieuw de hoogte in gestuwd. En dat geeft moed aan de burger. Al is de weg naar het vroegere normaal nog heel lang...

De vijfjaarsoverleving van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met kanker is de voorbije vijf decennia enorm verhoogd, waardoor Europa momenteel zo'n 500.000 overlevers van kinderkanker telt. Deze overlevers hebben echter een hoog risico op langetermijneffecten van hun kankerbehandeling, met een grotere morbiditeit en hogere mortaliteit in het latere leven ten opzichte van leeftijdsgenoten.

De lentemeeting van de ImmunoScience Academy (ISA) op 31 maart ging opnieuw virtueel door in de studio's van Roularta Healthcare. In deze editie was er een multidisciplinair debat over de behandelingsduur van immuuncontroleremmers met als shakespeariaanse titel: 'To stop or not to stop? That's the question!'. In dit verslag bespreken we de aanpak bij melanoom en niet-kleincellige longkanker.

Op 24 maart was Roularta Healthcare gastheer voor een eerste virtuele meeting in het kader van het educatieve jaarprogramma 2021. De hoogtepunten van het post-ASCO GI-symposium en de ENETS 2021-conferentie stonden op de agenda.

Prof. dr. C. Verslype (UZ Leuven) modereerde deze paneldiscussie over nieuwe inzichten in diagnose en behandeling van neuro-endocriene tumoren (NETS).

Een allogene stamceltransplantatie (SCT) is een eerder zeldzame behandeling, maar dit neemt niet weg dat de complicaties zeer ernstig kunnen zijn. Zo is de kans op een graft-versus-host ziekte (GvHD) reëel, en kan deze zelfs levensbedreigend zijn. Bovendien is de impact op de levenskwaliteit niet mals. Volgens hematoloog prof. Hélène Schoemans (UZ Leuven) is het daarom belangrijk patiënten tijdig adequate voorlichting te geven, en hen zo een actieve rol te geven in de vroege opsporing van dergelijke complicaties.

Ongeveer 80% van alle patiënten met hoofd-halskanker (HNC) wordt behandeld met radiotherapie (RT). Dit kan leiden tot ernstige acute en late nevenwerkingen, en een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit. Het is daarom belangrijk om een zeer goede ondersteuning vanuit een multidisciplinair team te voorzien. Een gesprek met radiotherapeut-oncoloog prof. Sandra Nuyts (UZ Leuven) over de voornaamste nevenwerkingen.

Op zaterdag 23 januari vond de Elautprijs 2021 plaats als een virtuele meeting in de studio's van Roularta HealthCare. Deze jaarlijkse meeting, georganiseerd door de Belgische Vereniging van Urologen (BVU), biedt jonge collega's en toekomstige urologen de kans om hun werk te presenteren en wetenschappelijke kennis uit te wisselen met ervaren specialisten.

De derde nationale meeting van de ImmunoScience Academy (ISA) op 16 december 2020 werd door de coronapandemie op zijn kop gezet en ging voor het eerst virtueel door. Tijdens deze multidisciplinaire meeting brachten Belgische en Luxemburgse sprekers uit verschillende therapeutische domeinen educatieve presentaties, gefocust op de huidige medische uitdagingen. Met meer dan 250 deelnemende artsen was de virtuele editie van ISA 2020 een groot succes. Hieronder vindt u een kort verslag van de meeting.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.