...

In mijn vorige editoriaal was ik dolenthousiast over de eerste hybride meeting in de Roulartagebouwen in Zellik. Post-ASCO virtueel, met ook een beperkt aantal mensen die live de meeting kwamen volgen. Hybride zou de toekomst zijn. Maar is dat wel zo? We horen dat heel wat wetenschappelijke vergaderingen het moeilijk hebben om deelnemers live aanwezig te laten zijn. De verhouding hybride is zelden 50-50 en helt veel meer over naar de virtuele kant dan naar het echt aanwezig zijn. Hebben de vele virtuele meetings aangetoond dat het waarschijnlijk gemakkelijker is om thuis 'gezellig' voor de computer een meeting te volgen, dan om zich een weg te banen door het opnieuw toegenomen fileverkeer om zo'n 50 à 100 km verder in een zaaltje naar een spreker te gaan luisteren? En al helemaal in het weekend. Quality time met de familie boven naar de andere kant van het land rijden? De komende maanden zullen uitwijzen of we opnieuw naar de tijd van voor corona zullen evolueren of de virtuele meeting zijn definitieve plaats verworven heeft. En wat met de internationale congressen? Wie stapt er nog voor een vermoeiende week annex jetlag op een vliegtuig richting San Antonio als je het ook thuis kunt bekijken? In deze BOhN komen we terug op een aantal meetings die de voorbije maanden hebben plaatsgevonden. ESMO, Europa's belangrijkste oncologische congres en volledig virtueel, krijgt behoorlijk wat aandacht. Maar ook BMUC en een nieuwe educatieve meeting van de BGDO komen aan bod. Daarnaast staan we stil bij een aantal belangrijke publicaties van onderzoekers die werkzaam zijn in Belgische centra. Zo was er het artikel van dr. Lore Lapeire (UZ Gent) over immuuntherapie bij sarcoma in de European Journal of Cancer. En in de Lancet Oncology was er een belangrijke bijdrage over preventieve bekkenbestraling bij hoog-risico prostaatkankerpatiënten van de uro-oncologische groep van het UZ Leuven, onder leiding van prof. De Meerleer en prof. Joniau. Daarnaast zijn er natuurlijk de vaste rubrieken innovatie, supportieve zorgen en arts en kanker. Opnieuw dus een BOhN waar u hopelijk veel leesplezier aan beleeft. In naam van het BOhN-team.