...

Professor Vansteenkiste staat aan het hoofd van de afdeling respiratoire oncologie in het UZ Leuven en was al betrokken bij 300 longkankerstudies. Hij maakt deel uit van de board van tal van peer-reviewed tijdschriften, en is momenteel 'associate editor' bij Annals of Oncology. Bij zijn verwezenlijkingen hoort zijn onderzoek over het gebruik van FDG-PET-scan voor de diagnose, stagering, en opvolging van de behandeling van patiënten met longkanker, op het moment dat er significante vooruitgang werd geboekt bij de aanpak van niet-gemetastaseerde ziekte met een multimodale behandeling.Johan Vansteenkiste was ook vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van TKI's voor longkankerpatiënten met een EGFR-mutatie. De impact die de behandeling de laatste tien jaar gehad heeft, geeft hem veel voldoening.Wanneer professor Vansteenkiste naar de toekomst van de behandeling van longkanker kijkt, gelooft hij dat de belangrijke vooruitgang met biomerkers voor gerichte therapie ook bereikt kan worden met immunotherapie. Meer onderzoek op dit vlak is nodig voor de behandeling van individuele patiënten in de gemetastaseerde setting. "Voor de vroege stadia van longkanker ligt de prioriteit bij een beter begrip van kankerbiologie en de evolutie ervan in de tijd, met tools zoals circulerend tumor-DNA uit vloeibare biopsies, en door het koppelen van patiënten aan de adjuvante behandelingen waar ze echt voordeel uit halen en hen te sparen van bijkomende behandelingen die misschien niet nodig zijn", becommentarieert professor Vansteenkiste.Op 25 maart spreekt professor Vansteenkiste het publiek van ELCC toe tijdens zijn keynote lecture 'Drop by drop makes a lake - 30 years of progress in lung cancer'. Ook de winnares van de Heine H. Hansen Award van vorig jaar, professor Fiona Blackhall (The Christie Hospital, Manchester) wordt tijdens deze editie van ELCC in de bloemetjes gezet omwille van haar werk over kleincellige longkanker. ELCC werd in 2020 afgelast omwille van de coronapandemie.