De studie MEDCARE werd uitgevoerd bij patiënten die tijdens de eerste hormonale behandeling maximum 3 nieuwe kankergezwellen of uitzaaiingen kregen. Gemiddeld kon men 16 maanden wachten vooraleer de patiënten een nieuwe vorm van hormoon- of chemotherapie kregen. Twee jaar na de studie zijn zelfs meer dan 75 procent van de patiënten nog in leven.

De uitstekende resultaten van deze studie hebben geleid tot de opzet van een gerandomiseerde fase 3-studie, waarbij artsen de huidige standaardbehandeling zullen vergelijken met deze aanpak om uitzaaiingen te verwijderen.

De studie MEDCARE werd uitgevoerd bij patiënten die tijdens de eerste hormonale behandeling maximum 3 nieuwe kankergezwellen of uitzaaiingen kregen. Gemiddeld kon men 16 maanden wachten vooraleer de patiënten een nieuwe vorm van hormoon- of chemotherapie kregen. Twee jaar na de studie zijn zelfs meer dan 75 procent van de patiënten nog in leven.De uitstekende resultaten van deze studie hebben geleid tot de opzet van een gerandomiseerde fase 3-studie, waarbij artsen de huidige standaardbehandeling zullen vergelijken met deze aanpak om uitzaaiingen te verwijderen.