Alles over Europa

Persoonlijk ben ik echt wel tevreden dat we net voor aanvang van de paasvakantie de tweede, al zeg ik het zelf, kwaliteitsvolle BOhN van 2022 bij jullie in de bus kregen. Al moet ik misschien mijn tevredenheid wat relativeren in het kader van de huidige spanning en dreiging die uitgaat van het conflict in Oekraïne.

Het Brusselse health-tech bedrijf Nutrinomics heeft als eerste in Europa een gepersonaliseerd voedingsplatform, Zest Cancer, ontwikkeld voor kankerpatiënten. Het bedrijf richt zich op symptoommanagement, en op het verbeteren van de nutritionele status en de levenskwaliteit.

Roche liet recent weten dat het een CE-labeluitbreiding heeft gekregen voor zijn Ventana PD-L1 SP263-test om te bepalen of patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in aanmerking komen voor de immuuncheckpointinhibitor atezolizumab (Tecentriq).

Onderzoekers kondigen de eerste resultaten aan van een klinische fase 3-studie van selinexor als onderhoudstherapie voor gevorderde of terugkerende baarmoederkanker. Vergeleken met de placebo-controlegroep, hadden patiënten die de behandeling kregen een 30% lager risico op overlijden of verergering van de ziekte. Het effect was het meest uitgesproken in de subgroep van patiënten die een functioneel p53-gen hebben, wat overeenkomt met het werkingsmechanisme van selinexor.

De gezondheidspolitiek heeft drie belangrijke doelen: de kwaliteit van de zorg, solidariteit en duurzaamheid. Duurzaamheid betekent ook dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Het gezondheidssysteem moet het beschikbare budget goed investeren om de maximale opbrengst in extra gezondheid te verkrijgen. Prof. Lieven Annemans gaf een uiteenzetting over het onderwerp op de jaarlijkse vergadering van de BGDO.

Het Europese Parlement heeft definitieve aanbevelingen aangenomen voor een alomvattende en gecoördineerde strategie ter bestrijding van kanker. Het verslag van de Bijzondere Commissie kankerbestrijding van het Parlement (BECA) werd op woensdag 16 februari aangenomen met 652 stemmen voor, 15 tegen en 27 onthoudingen.

De vijfjaarsoverleving van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met kanker is de voorbije vijf decennia enorm verhoogd, waardoor Europa momenteel zo'n 500.000 overlevers van kinderkanker telt. Deze overlevers hebben echter een hoog risico op langetermijneffecten van hun kankerbehandeling, met een grotere morbiditeit en hogere mortaliteit in het latere leven ten opzichte van leeftijdsgenoten.

Sinds 1 juni worden meerdere generische geneesmiddelen waaronder pemetrexed en een biosimilar terugbetaald.

Deze multicentrische (35 academische centra in Europa en de USA), open-label, eenarmige, fase II-studie behandelde 101 vrouwen met een recidief van gemetastaseerde plaveiselcel adenocarcinomateuze of adenosquameuze cervixkanker, die progressie vertoonden na twee systemische chemotherapiesessies met tisotumab vedotin (intraveneus 2,0 mg/kg tot een maximum van 200 mg eenmaal om de drie weken tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit).

Incyte kondigde recent aan dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief oordeel heeft afgegeven over pemigatinib. Daarin wordt de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie of -herschikking die recidief of refractair is na ten minste één behandelingslijn.

De borstkliniek van AZ Delta heeft de Europese Eusoma-accreditering gekregen, zowel voor de campus Rumbeke als voor campus Torhout en Menen. Deze Europese richtlijnen leggen hogere kwaliteitseisen op voor de borstcentra dan de Belgische normen. Deze erkenning is een extra garantie op de beste behandeling voor borstkankerpatiënten.

De Amerikaanse NLST-studie en de Nederlandse Nelson-studie rapporteerden een gunstig effect van longkankerscreening met een lage dosis CT-scan (LDCT) versus thoraxradiografie in een hoogrisicopopulatie. Verslag van de uiteenzetting van prof. dr. Sebahat Ocak (UCL, Brussel).

Ook de American Society of Hematology (ASH) heeft nu met succes een virtueel congres gehouden. Voor de ASH een première, want het jaarlijkse congres van de ASH was een van de laatste grote internationale congressen die nog op de klassieke manier hebben plaatsgevonden.

GALENUS Een ware revolutie in de precisiegeneeskunde is de zogenaamde tumoragnostische behandelwijze, die onafhankelijk is van de histologie van de tumor en de plaats van de tumor in het lichaam. Hierbij kijkt men enkel naar het genetische profiel van de tumor en op basis daarvan worden specifieke therapieën gekoppeld. De allereerste tumoragnostische goedkeuring in Europa is voor larotrectinib (Vitrakvi® Bayer; nvdr kandidaat Galenusprijs bij de geneesmiddelen).

Deze week organiseert de Europese Vereniging voor hoofd- en halskanker de 'Make Sense'-campagne. Het A.S.Z. doet mee en wil haar patiënten informeren over signalen en symptomen van hoofd- en halskanker en hen stimuleren om vroegtijdig op consultatie te komen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.