De impact van voeding en van de correcte nutritionele toestand op het welzijn van kankerpatiënten wordt namelijk vaak nog onderbelicht. Nutrinomics heeft voor Zest onder andere financiering verkregen van imec.istart, BlueHealth Innovation Fund en Mensura. Zest bestaat inmiddels ook voor cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.

Malnutritie vs. ondervoeding

"Gewoonlijk worden kankerpatiënten gezien door een diëtist wanneer zij een risico hebben op ondervoeding (o.a. gewichtsverlies, ondergewicht). Maar ook voor andere kankerpatiënten kan voeding een belangrijke rol spelen tijdens de behandeling en in het herstelproces," vertelt Stéphanie Roland, chemisch ingenieur en oprichtster van Nutrinomics. Vele patiënten kunnen nutritionele deficiënties (vitaminen, mineralen) hebben en dus in een globale staat van malnutritie zijn, zonder echt ondervoed te zijn. De impact van de correcte opname van essentiële voedingsstoffen en het herstel van de nutritionele toestand op het herstelproces en de levenskwaliteit kan echter groot zijn. "Zo'n 40% van de chronische patiënten en zo'n 80% van de kankerpatiënten in Europa bevindt zich in een staat van malnutritie. De term malnutritie is breed en omvat naast ondervoeding bijvoorbeeld ook nutritionele deficiënties en overgewicht. Bepaalde studies tonen aan dat malnutritie voorkomt bij zo'n derde van de patiënten die gehospitaliseerd worden, maar hier wordt vaak nog te weinig aandacht aan geschonken. Malnutritie kan namelijk niet enkel op de levenskwaliteit van de patiënt een grote invloed hebben, maar ook op de tolerantie voor behandelingen en de doeltreffendheid ervan."

Malnutritie kan niet enkel op de levenskwaliteit van de patiënt een grote invloed hebben, maar ook op de tolerantie voor behandelingen en de doeltreffendheid ervan

Het voedingsplatform Zest bestaat tot dusver voor personen met kanker (Zest Cancer), personen met een hoog cardiovasculair risico (Zest Cardio) of type 2-(pre)diabetes (Zest Diabetes).

Platform

Het team van Nutrinomics bestaat naast ontwikkelaars ook uit verschillende diëtisten en voedingsdeskundigen, waaronder doctorandi, die continu de meest recente wetenschappelijke studies en richtlijnen nagaan in verband met voeding en kanker. Daarvoor werken ze ook samen met UCLouvain, waar hierover al enkele (systematische) reviews geschreven werden.

Met Zest legt het bedrijf de focus op de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt, maar ook op het symptoommanagement en het herstel van de nutritionele toestand. "Patiënten die veel nevenwerkingen hebben, zich slecht (blijven) voelen, maar niet ondervoed zijn, trachten we ondersteuning te bieden met gepersonaliseerd voedingsadvies. We doelen hier dus op voedingstherapie als complementaire behandeling."

Patiënten kunnen zich steeds gratis online inschrijven op het platform zestcancer.com, waarna ze een vragenlijst dienen in te vullen over algemene gezondheidsparameters, het type kanker en behandeling, symptomen, comorbiditeiten, bepaalde restricties, voedingsgewoontes en doelen. Aan de hand van specifieke algoritmen die deze patiëntgegevens analyseren wordt advies op maat aangeboden. Zowel voedingsadviezen, recepten en zelfs de mogelijkheid tot thuislevering van boodschappen wordt ter beschikking gesteld. Patiënten kunnen daarnaast dagelijks hun gezondheidsparameters, de mate en aard van symptomen of behandeling wijzigen om steeds het meest gepersonaliseerde advies te krijgen. De evolutie kan dan makkelijk gevolgd worden aan de hand van grafieken.

Het platform is tevens beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Samenwerkingen

Inmiddels gebruiken zo'n 1.500 patiënten vanuit de Benelux, Frankrijk en Zwitserland Zest. Nutrinomics werkt hiervoor samen met artsen (o.a. oncologen, diëtisten), ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven. Zo hebben ze reeds partnerschappen afgesloten met Europa Ziekenhuizen, MSD Belgium en Pierre Fabre Benelux. "Patiënten kunnen zich online gratis aanmelden, maar Zest kan ook voorgeschreven worden door onder meer ziekenhuizen en artsen die een toegangscode geven aan de patiënt om de uitgebreide versie van Zest gratis te gebruiken." Zest wordt rechtstreeks geïntegreerd in het zorgtraject en maakt het mogelijk om patiënten met een aanzienlijk gewichtsverlies of bij verergering van de symptomen door te verwijzen naar hun behandelaar voor een optimale follow-up.

Toekomstplannen

"We willen ons in de nabije toekomst ook richten op huisartsen, omdat zij wat betreft de nazorg en het symptoommanagement vaak als toegankelijker worden ervaren door kankerpatiënten. Daarnaast willen we de samenwerkingen met ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven in België en Frankrijk verder uitbreiden. Zo zijn we inmiddels ook in gesprek met verschillende Vlaamse ziekenhuizen."

Tenslotte wil het bedrijf dit jaar nog een klinische pilootstudie uitvoeren over de impact van voeding en van een correcte nutritionele status op de levenskwaliteit bij kankerpatiënten. "Bij een gunstige uitkomst kunnen we in de toekomst inzetten op een grotere klinische studie."

De impact van voeding en van de correcte nutritionele toestand op het welzijn van kankerpatiënten wordt namelijk vaak nog onderbelicht. Nutrinomics heeft voor Zest onder andere financiering verkregen van imec.istart, BlueHealth Innovation Fund en Mensura. Zest bestaat inmiddels ook voor cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. "Gewoonlijk worden kankerpatiënten gezien door een diëtist wanneer zij een risico hebben op ondervoeding (o.a. gewichtsverlies, ondergewicht). Maar ook voor andere kankerpatiënten kan voeding een belangrijke rol spelen tijdens de behandeling en in het herstelproces," vertelt Stéphanie Roland, chemisch ingenieur en oprichtster van Nutrinomics. Vele patiënten kunnen nutritionele deficiënties (vitaminen, mineralen) hebben en dus in een globale staat van malnutritie zijn, zonder echt ondervoed te zijn. De impact van de correcte opname van essentiële voedingsstoffen en het herstel van de nutritionele toestand op het herstelproces en de levenskwaliteit kan echter groot zijn. "Zo'n 40% van de chronische patiënten en zo'n 80% van de kankerpatiënten in Europa bevindt zich in een staat van malnutritie. De term malnutritie is breed en omvat naast ondervoeding bijvoorbeeld ook nutritionele deficiënties en overgewicht. Bepaalde studies tonen aan dat malnutritie voorkomt bij zo'n derde van de patiënten die gehospitaliseerd worden, maar hier wordt vaak nog te weinig aandacht aan geschonken. Malnutritie kan namelijk niet enkel op de levenskwaliteit van de patiënt een grote invloed hebben, maar ook op de tolerantie voor behandelingen en de doeltreffendheid ervan." Het voedingsplatform Zest bestaat tot dusver voor personen met kanker (Zest Cancer), personen met een hoog cardiovasculair risico (Zest Cardio) of type 2-(pre)diabetes (Zest Diabetes). Het team van Nutrinomics bestaat naast ontwikkelaars ook uit verschillende diëtisten en voedingsdeskundigen, waaronder doctorandi, die continu de meest recente wetenschappelijke studies en richtlijnen nagaan in verband met voeding en kanker. Daarvoor werken ze ook samen met UCLouvain, waar hierover al enkele (systematische) reviews geschreven werden. Met Zest legt het bedrijf de focus op de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van de patiënt, maar ook op het symptoommanagement en het herstel van de nutritionele toestand. "Patiënten die veel nevenwerkingen hebben, zich slecht (blijven) voelen, maar niet ondervoed zijn, trachten we ondersteuning te bieden met gepersonaliseerd voedingsadvies. We doelen hier dus op voedingstherapie als complementaire behandeling." Patiënten kunnen zich steeds gratis online inschrijven op het platform zestcancer.com, waarna ze een vragenlijst dienen in te vullen over algemene gezondheidsparameters, het type kanker en behandeling, symptomen, comorbiditeiten, bepaalde restricties, voedingsgewoontes en doelen. Aan de hand van specifieke algoritmen die deze patiëntgegevens analyseren wordt advies op maat aangeboden. Zowel voedingsadviezen, recepten en zelfs de mogelijkheid tot thuislevering van boodschappen wordt ter beschikking gesteld. Patiënten kunnen daarnaast dagelijks hun gezondheidsparameters, de mate en aard van symptomen of behandeling wijzigen om steeds het meest gepersonaliseerde advies te krijgen. De evolutie kan dan makkelijk gevolgd worden aan de hand van grafieken. Het platform is tevens beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Inmiddels gebruiken zo'n 1.500 patiënten vanuit de Benelux, Frankrijk en Zwitserland Zest. Nutrinomics werkt hiervoor samen met artsen (o.a. oncologen, diëtisten), ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en farmaceutische bedrijven. Zo hebben ze reeds partnerschappen afgesloten met Europa Ziekenhuizen, MSD Belgium en Pierre Fabre Benelux. "Patiënten kunnen zich online gratis aanmelden, maar Zest kan ook voorgeschreven worden door onder meer ziekenhuizen en artsen die een toegangscode geven aan de patiënt om de uitgebreide versie van Zest gratis te gebruiken." Zest wordt rechtstreeks geïntegreerd in het zorgtraject en maakt het mogelijk om patiënten met een aanzienlijk gewichtsverlies of bij verergering van de symptomen door te verwijzen naar hun behandelaar voor een optimale follow-up. "We willen ons in de nabije toekomst ook richten op huisartsen, omdat zij wat betreft de nazorg en het symptoommanagement vaak als toegankelijker worden ervaren door kankerpatiënten. Daarnaast willen we de samenwerkingen met ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven in België en Frankrijk verder uitbreiden. Zo zijn we inmiddels ook in gesprek met verschillende Vlaamse ziekenhuizen." Tenslotte wil het bedrijf dit jaar nog een klinische pilootstudie uitvoeren over de impact van voeding en van een correcte nutritionele status op de levenskwaliteit bij kankerpatiënten. "Bij een gunstige uitkomst kunnen we in de toekomst inzetten op een grotere klinische studie."