...

De labelexpansie is gebaseerd op gegevens uit de fase III-studie IMpower010, waarin stadium II tot IIIA NSCLC-patiënten van wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen in ten minste de helft van hun tumorcellen, zoals bepaald door de Ventana PD-L1 SP263-test, baat hadden bij atezolizumab versus best ondersteunende zorg na eerdere behandeling met adjuvante chemo.De Europese Commissie keurde atezolizumab in juni goed voor een adjuvante post-chemotherapiebehandeling bij stadium II tot IIIA PD-L1-hoge NSCLC-patiënten. De nieuwe uitbreiding van het CE-label betekent dat de Ventana PD-L1 SP263-assay zal worden gebruikt als methode om die patiënten met hoge PD-L1-expressie (≥50%) te identificeren die in aanmerking komen voor immunotherapie in Europa.