...

"Het positieve oordeel van het CHMP is een cruciale mijlpaal voor patiënten met cholangiocarcinoom, die vaak zeer beperkte behandelingsopties hebben vanwege de moeilijkheid om patiënten te identificeren in de vroege ziektestadia", zei dr. Peter Langmuir, vicepresident voor oncologische gerichte geneesmiddelen van Incyte. "Na de recente goedkeuring van pemigatinib door de FDA zijn we erg blij met de stap in de richting van het aanbieden van de eerste gerichte behandeling in Europa voor deze patiënten."Na goedkeuring zal pemigatinib de eerste gerichte behandeling zijn die in de EU geïndiceerd is voor patiënten met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie of -herschikking.