...

Meer dan 40% van alle vormen van kanker kunnen worden voorkomen door middel van een gecoördineerde aanpak van gedragsmatige, biologische, werkgerelateerde, sociaal-economische, commerciële en milieugebonden risicofactoren. De parlementsleden dringen dan ook aan op doeltreffende preventiemaatregelen op nationaal en Europees niveau.Ze bevelen onder meer aan om programma's te financieren die mensen aanmoedigen te stoppen met roken. Daarnaast staan ze achter de bevordering van maatregelen om schade door alcoholgebruik te beperken en te voorkomen. Het Parlement pleit ook voor een verplicht en geharmoniseerd EU-voedingsetiket op de voorzijde van de verpakking van levensmiddelen. Tot slot dringt het erop aan voor ten minste 25 extra stoffen grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vast te leggen. Kanker is de grootste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Van beroepssterfgevallen is jaarlijks 52% gerelateerd aan kanker. De meest voorkomende vormen van beroepskanker zijn longkanker, mesothelioom (veroorzaakt door blootstelling aan asbestdeeltjes) en blaaskanker. Naar schatting 12,7 miljoen werknemers in Europa, waarvan 7,3 miljoen verpleegkundigen, worden mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke geneesmiddelen.Gelijke toegang tot kankerzorg Patiënten ondervinden nog steeds problemen wanneer zij in andere EU-landen toegang willen krijgen tot gezondheidszorg en willen deelnemen aan klinisch onderzoek. De leden van het Europees parlement dringen daarom aan op een hervorming van het bestaande wetgevingskader, om mobiliteit en de toegang tot hooggespecialiseerde apparatuur en zorg mogelijk te maken. Volgens hen moet er een gemeenschappelijke reeks regels komen zodat grensoverschrijdende gezondheidszorg wordt toegestaan en vergoed. In die regels zou het recht op een tweede advies moeten worden opgenomen. Ook internationale samenwerking en grensoverschrijdende klinische proeven zouden doeltreffender moeten verlopen.Geneesmiddelentekorten aanpakkenDe leden van het Europese Parlement pleiten sterk voor de uitbreiding van gezamenlijke aanbestedingsprocedures, met name voor geneesmiddelen en behandelingen tegen zeldzame vormen van kanker, kinderkanker en nieuwe vormen van kanker. Zo willen ze tekorten tegengaan en behandelingen toegankelijker en betaalbaarder maken op EU-niveau. Daarnaast wil het Parlement de toeleveringsketen voor geneesmiddelen tegen kanker diversifiëren, nauwlettender toezien op tekorten en een strategische voorraad kritieke geneesmiddelen aanleggen.Verder doet het de volgende belangrijke aanbevelingen in het verslag: