Alles over MS

Een groep van de Cleveland Clinic heeft een nieuw subtype van multipele sclerose (MS) ontdekt. Dat geeft ons weer een betere kijk op de ziekte en zou ons verder op weg kunnen zetten naar een diagnostisch en therapeutisch beleid op maat.

Eén van de belangrijkste nieuwe richtlijnen van de AAN is dat je een MS snel moet behandelen, zodra de eerste symptomen verschijnen of zodra er een letsel is vastgesteld. Maar wat brengt dat eigenlijk op? Een Deens cohortonderzoek geeft een antwoord op die vraag.

Als de MS lang stabiel blijft, vragen veel patiënten zich terecht af of het nog zin heeft de behandeling voort te zetten, ook al omdat de behandeling bijwerkingen kan veroorzaken. Een Amerikaanse studie concludeert dat het beter is de behandeling verder te zetten, omdat de handicap anders opnieuw zou kunnen verergeren.

De richtlijnen raden corticoïden als eerstelijnstherapie aan bij een acute relaps van multipele sclerose (MS). Maar moet je corticoïden dan per os of i.v. geven? Een meta-analyse van vijf gerandomiseerde studies (niet veel, maar meer studies hebben de vorsers niet kunnen vinden) door een Chinese groep, die online werd gepubliceerd op de website van het tijdschrift Plos One, leert dat corticoïden per os een eenvoudigere, minder invasieve en minder dure optie zijn dan i.v. toediening van corticoïden.

Er bestaat nog geen heel goede behandeling voor een primair of secundair progressieve multipele sclerose, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen, te oordelen naar klinische studies die op het recente congres van het ECTRIMS werden gepresenteerd. Eén van de geneesmiddelen die in Parijs werden besproken, is ibudilast. Blijkens de resultaten van de SPRINT-studie zou dat weleens een goede kandidaat kunnen zijn voor neuroprotectie bij MS.

Prof. Catherine Lubetzki (Hôpital Pitié-Salpêtrière, Parijs) is een gelukkige voorzitster. Met bijna 10.000 congresgangers was het gezamenlijke congres van de Europese (ECTRIMS) en de Amerikaanse (ACTRIMS) comités voor behandeling van en onderzoek naar MS een schot in de roos. Zeer positieve resultaten van de allereerste gerandomiseerde studie bij MS bij jongeren, de ontdekking van nieuwe mogelijke biomarkers die de klinische en radiologische criteria aanvullen waardoor sneller een diagnose van MS zal kunnen worden gesteld, langverwachte nieuwe therapeutische opties voor een progressieve MS ... Het congres was vooral een wetenschappelijk en klinisch succes en dat is de belangrijkste, want veelbelovende conclusie van de balans.

Prof. Mar Tintore, arts, diensthoofd neurologie aan het Universitaire ziekenhuis Vall d'Hebron in Barcelona, onderzoekster en in de eerste plaats vrouw, snijdt de vrouwelijke kant van MS aan. Ze heeft het meer bepaald over kinderwens en de invloed van de menopauze op het ziekteverloop. Belangrijke informatie, want we vergeten weleens dat vrouwen de zwaarste tol betalen inzake multiple sclerose: twee derde van de patiënten zijn immers vrouwen.

Amerikaanse en Finse wetenschappers hebben vastgesteld dat vitamine D-tekort het risico op ontwikkeling van multipele sclerose (MS) verhoogt, althans bij vrouwen. De vitamine D-spiegel zou dus het latere risico op MS kunnen voorspellen.

Will Brown heeft een bijzonder heldere en leerrijke presentatie gegeven, gebaseerd op het lange voorbereidingswerk met zijn collega's van de MBASE INVESTIGATORS, over de behandeling die kan worden voorgeschreven bij conversie naar een secundair progressieve multiple sclerose.

Na een eerste opflakkering of de eerste symptomen van MS kan het ziekteverloop zeer wisselend zijn. Een kleine groep patiënten zal helemaal geen problemen meer vertonen: geen symptomen, geen relaps, geen neurologische aantasting. Die vormen met een zeer geringe repercussie op het CZS worden goedaardig genoemd, maar een aantal experts gelooft niet dat er zoiets bestaat als een 'goedaardige MS'. Een Engelse studie van meer dan 30 jaar geeft eindelijk uitsluitsel.

Dr. Tanuja Chitnis van het Massachusetts General Hospital van Boston heeft de PARADIGMS-studie gepresenteerd in het kader van Late Breaking News. Dat is de eerste gerandomiseerde klinische fase 3-studie die exclusief werd uitgevoerd bij jonge patiënten met MS sinds de kinderjaren, een weinig bekend aspect van multiple sclerose.

Volgens deze Zweedse studie veroorzaken een en vooral meerdere hersenschuddingen tijdens de adolescentie het risico op optreden van multipele sclerose (MS) op volwassen leeftijd. Die correlatie wordt niet teruggevonden bij kinderen.

Een Deense studie bevestigt de gunstige effecten van regelmatige lichaamsbeweging bij patiënten met multipele sclerose (MS). Met name oefeningen tegen weerstand zouden niet alleen de ziektesymptomen verminderen, maar zouden ook de progressie afremmen en een inkrimping van de hersenen tegengaan.

Clinical Update