De studie werd uitgevoerd bij 193 MS-patiënten die hun behandeling hadden stopgezet en niet hadden hervat, uit de New York State MS Consortium-studie. Bij 135 patiënten (69,9%) was de MS stabiel terwijl ze geen behandeling meer innamen. De MS bestond al sinds gemiddeld 17,1 jaar. Een stabiele MS werd in die studie gedefinieerd als een verandering van de EDSS-score tussen stopzetting van de behandeling en de laatste controleconsultatie (stijging van de EDSS-score met minder dan 1 punt in geval van een EDSS < 6 en stijging met minder dan 0,5 punten in geval van een EDSS > 6).

Tijdens een follow-up van 3,8 jaar werden de patiënten drie keer onderzocht. Bij ongeveer een derde van de patiënten was de handicap zonder behandeling verergerd. Er was geen duidelijk verschil volgens de leeftijd. De handicap was verergerd bij 34,1% van de patiënten jonger dan 55 jaar en bij 37,7% van de patiënten ouder dan 55 jaar. Het antwoord op de Shakespeariaanse vraag ' To stop or not to stop' is dus duidelijk: het is beter de behandeling verder te zetten om een verergering van de handicap te vermijden.

Ref.: Weinstock-Guttman B. et al. Abstract S8-008, AAN 2028, Los Angeles, 22/04/2018.