Tussen 1997 en december 2016 werden in het Zwitserse register AMIS PLUS 51.725 ziekenhuisopnames wegens een acuut infarct geregistreerd. In 59% van de gevallen ging het om een acuut ST-elevatiemyocardinfarct (STEMI) en in 41% van de gevallen om een acuut myocardinfarct zonder ST-elevatie (NSTEMI). In 73% van de gevallen ging het om mannen en in 27% van de gevallen om vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij optreden van het infarct was hoger bij vrouwen dan bij mannen: respectievelijk 71,7 en 64 jaar.

Dragana_Radovanovic
Dragana_Radovanovic

Opvallend zijn vooral de cijfers over de sterfte aan acuut myocardinfarct. In 20 jaar is de sterfte aan een STEMI gedaald van 9,8% naar 5,5% bij mannen en van 18,3% naar 6,9% bij vrouwen. De sterfte is dus bijna gehalveerd bij mannen en bijna met twee derde gedaald bij vrouwen. De sterfte aan NSTEMI is gedaald van 7,1% tot 2,1% bij mannen en van 11% tot 3,6% bij vrouwen. In beide geslachten is de sterfte aan NSTEMI dus met twee derde gedaald.

Die cijfers zijn zeer bemoedigend. Dat betekent immers dat myocardinfarct nu niet meer overwegend een aandoening van mannen is en dat pijn in de borstkas bij vrouwen zeer ernstig moet worden genomen en moet worden onderzocht en behandeld net zoals bij mannen. Het idee dat pijn in de borstkas bij vrouwen een neuralgie of een uiting van een zekere vorm van hysterie is, moet dus naar de prullenmand worden verwezen.

De sterfte aan een acuut myocardinfarct is nog sterker gedaald bij vrouwen jonger dan 60 jaar. De geannualiseerde sterfte bij mannen van die leeftijd blijft stabiel, maar bij vrouwen daalt de geannualiseerde sterfte aan NSTEMI en STEMI met respectievelijk 13% en 6%. Vrouwen worden dus stilaan gelijk aan mannen wat myocardinfarct betreft.

Ref: Radovanovic D. et al. Abstract 260, ESC 2017, Barcelona.

Tussen 1997 en december 2016 werden in het Zwitserse register AMIS PLUS 51.725 ziekenhuisopnames wegens een acuut infarct geregistreerd. In 59% van de gevallen ging het om een acuut ST-elevatiemyocardinfarct (STEMI) en in 41% van de gevallen om een acuut myocardinfarct zonder ST-elevatie (NSTEMI). In 73% van de gevallen ging het om mannen en in 27% van de gevallen om vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij optreden van het infarct was hoger bij vrouwen dan bij mannen: respectievelijk 71,7 en 64 jaar.Opvallend zijn vooral de cijfers over de sterfte aan acuut myocardinfarct. In 20 jaar is de sterfte aan een STEMI gedaald van 9,8% naar 5,5% bij mannen en van 18,3% naar 6,9% bij vrouwen. De sterfte is dus bijna gehalveerd bij mannen en bijna met twee derde gedaald bij vrouwen. De sterfte aan NSTEMI is gedaald van 7,1% tot 2,1% bij mannen en van 11% tot 3,6% bij vrouwen. In beide geslachten is de sterfte aan NSTEMI dus met twee derde gedaald.Die cijfers zijn zeer bemoedigend. Dat betekent immers dat myocardinfarct nu niet meer overwegend een aandoening van mannen is en dat pijn in de borstkas bij vrouwen zeer ernstig moet worden genomen en moet worden onderzocht en behandeld net zoals bij mannen. Het idee dat pijn in de borstkas bij vrouwen een neuralgie of een uiting van een zekere vorm van hysterie is, moet dus naar de prullenmand worden verwezen.De sterfte aan een acuut myocardinfarct is nog sterker gedaald bij vrouwen jonger dan 60 jaar. De geannualiseerde sterfte bij mannen van die leeftijd blijft stabiel, maar bij vrouwen daalt de geannualiseerde sterfte aan NSTEMI en STEMI met respectievelijk 13% en 6%. Vrouwen worden dus stilaan gelijk aan mannen wat myocardinfarct betreft.Ref: Radovanovic D. et al. Abstract 260, ESC 2017, Barcelona.