Alles over NSTEMI

De laatste 20 jaar is de sterfte aan een acuut myocardinfarct in Zwitserland gehalveerd. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van het Zwitserse nationale register van myocardinfarct. Die studie leert echter vooral dat de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt. Vrouwen sterven almaar minder aan een acuut infarct. Ze zijn goed op weg om mannen in te halen en dat is vooral zo bij vrouwen jonger dan 60 jaar.