Alles over Zwitserland

De vrije verkoop van ontstekingsremmers in ons land houdt risico's in. Ontstekingsremmers kunnen gastro-intestinale en renale bijwerkingen veroorzaken en sommige zouden ook een effect hebben op de bloeddruk.

De laatste 20 jaar is de sterfte aan een acuut myocardinfarct in Zwitserland gehalveerd. Dat blijkt uit een analyse van de gegevens van het Zwitserse nationale register van myocardinfarct. Die studie leert echter vooral dat de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner wordt. Vrouwen sterven almaar minder aan een acuut infarct. Ze zijn goed op weg om mannen in te halen en dat is vooral zo bij vrouwen jonger dan 60 jaar.

Mensen die verlamd zijn, mogen weer dromen. Voor de eerste keer hebben twee apen, meer bepaald twee resusmakaken met een hemiplegie als gevolg van een experimenteel ruggenmergletsel, weer controle gekregen over hun onderste ledematen dankzij een neuroprothetische interface die de hersenen verbindt met het ruggenmerg.